Zwiększono dofinansowanie dla projektu Powiatu Gostyńskiego w ramach Działania 5.3

8 lipca 2010 r. Zarząd Województwa Wielkopolskiego podjął uchwałę w sprawie zwiększenia poziomu dofinansowania dla projektu Powiatu Gostyńskiego wybranego do dofinansowania w Działaniu 5.3. „Poprawa warunków funkcjonowania systemu ochrony zdrowia w województwie” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 (konkurs Nr 04/V/2009).

10 września 2009 r. Zarząd Województwa Wielkopolskiego uchwałą Nr 3066/2009 dokonał wyboru wniosków o dofinansowanie dla Działania 5.3. „Poprawa warunków funkcjonowania systemu ochrony zdrowia w województwie” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013  (konkurs Nr 04/V/2009). Ze względu na ograniczoną ilość środków projekt Powiatu Gostyńskiego otrzymał dofinansowanie nie w pełni wnioskowanej kwoty. W związku ze wzrostem kursu euro, Zarząd Województwa Wielkopolskiego podjął decyzję o zwiększeniu poziomu dofinansowania dla projektu Powiatu Gostyńskiego.


Data publikacji: 13.07.2010 r.
Oddział Oceny Formalnej Projektów Infrastrukturalnych
Departament Wdrażania Programu Regionalnego
Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego