Wybrano do dofinansowania wniosek Zgromadzenia Sióstr Najświętszej Rodziny z Nazaretu w ramach Działania 6.2

W dniu 13 maja 2010 roku Zarząd Województwa Wielkopolskiego podjął uchwałę w sprawie wyboru wniosku o dofinansowanie Zgromadzenia Sióstr Najświętszej Rodziny z Nazaretu w ramach Działania 6.2. „Rozwój kultury i zachowanie dziedzictwa kulturowego”

Schemat I „Projekty inwestycyjne” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.

- Zgromadzenie Sióstr Najświętszej Rodziny z Nazaretu – projekt pt.: „Rewaloryzacja Pobernardyńskiego Zespołu Klasztornego w Ostrzeszowie. Etap I.”.

Dofinansowanie projektu wynosi 3 558 557,10 zł

Data publikacji: 17.05.2010 r.
Oddział Oceny Formalnej Projektów Infrastrukturalnych
Departament Wdrażania Programu Regionalnego
Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego