Wybrano do dofinansowania trzy projekty z Działania 1.7

W dniu 13 maja 2010 roku Zarząd Województwa Wielkopolskiego podjął uchwałę w sprawie wyboru wniosków o dofinansowanie Gminy Stare Miasto, Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski oraz Miasta i Gminy Buk w ramach Działania 1.7 „Przygotowanie terenów inwestycyjnych” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013:

- Gmina Stare Miasto - projekt pt.: „Uzbrojenie terenów aktywizacji gospodarczej w miejscowościach Żdzary i Krągola”. Dofinansowanie projektu z EFRR wynosi 1 697 634,71 zł

- Gmina Miasto Ostrów Wielkopolski - projekt pt.: „Przygotowanie terenów inwestycyjnych przy ulicy Wylotowej w Ostrowie Wielkopolskim”. Dofinansowanie projektu z EFRR to 10 085 836,88 zł

- Miasto i Gmina Buk – projekt pt.: „Kompleksowe uzbrojenie terenów Aktywności Gospodarczej
w Niepruszewie – gmina Buk”. Dofinansowanie projektu z EFRR wynosi 2 011 845,31 zł

Data publikacji: 17.05.2010 r.
Oddział Oceny Formalnej Projektów Infrastrukturalnych
Departament Wdrażania Programu Regionalnego
Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego