Lista projektów wybranych do dofinansowania i projektów rezerwowych, Działanie 6.1 Schemat I - konkurs nr 03/VI/09

Publikujemy zestawienie projektów wybranych do dofinansowania wraz z listą projektów rezerwowych z Działania 6.1 Schemat I w ramach konkursu nr 03/VI/2009

Uprzejmie informujemy, że poniżej zamieszczamy zestawienie projektów wybranych do dofinansowania dla Działania 6.1 „Turystyka” Schemat I „Infrastruktura turystyczna” wraz z listą projektów rezerwowych w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.

Jednocześnie informujemy, że Beneficjenci zostaną poinformowani pisemnie o wynikach wyboru.

Data publikacji: 22.03.2010r.
Oddział Oceny Formalnej Projektów Infrastrukturalnych
Departament Wdrażania Programu Regionalnego
Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego