Lista projektów wybranych do dofinansowania - Działanie 2.2 - konkurs nr 04/II/2009

Publikujemy zestawienie projektów wybranych do dofinansowania z Działania 2.2 w ramach konkursu nr 04/II/2009

Uprzejmie informujemy, że poniżej zamieszczamy zestawienie projektów wybranych do dofinansowania dla Działania 2.2 „Poprawa dostępności do regionalnego i ponadregionalnego układu drogowego (drogi wojewódzkie w miastach na prawach powiatu, powiatowe i gminne)”,

Schemat I „Drogi w granicach administracyjnych miast powyżej 50 tys. mieszkańców” oraz Schemat II „Drogi w granicach administracyjnych miast poniżej 50 tys. mieszkańców oraz na obszarach wiejskich” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.

Jednocześnie informujemy, że Beneficjenci zostaną poinformowani pisemnie o wynikach wyboru.

Data publikacji: 12.02.2010r.
Oddział Oceny Formalnej Projektów Infrastrukturalnych
Departament Wdrażania Programu Regionalnego
Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego