Lista projektów wybranych do dofinansowania z Działania 3.5 - konkurs nr 10-III-2009

Poniżej zamieszczamy również uchwałę nr 3486/2010 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 14 stycznia 2010r. w sprawie wyboru wniosków do dofinansowania w ramach konkursu nr 10/III/2009 dla Działania 3.5 „Wzmocnienie ochrony przeciwpowodziowej zagrożonych obszarów oraz zwiększenie retencji na terenie województwa” w ramach WRPO.

Jednocześnie informujemy, że beneficjenci zostaną poinformowani pisemnie o wynikach wyboru.

Data publikacji: 21.01.2010r.
Oddział Koordynacji i Zarządzania, Departament Polityki Regionalnej
Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu


Ponadto poniżej zamieszczamy uchwałę nr 3775/2010 z dnia 15 kwietnia 2010r. ws. zmiany uchwały nr 3486/2010 z dnia 14 stycznia 2010r. w sprawie wyboru wniosków do dofinansowania w ramach konkursu nr 10/III/2009 dla Działania 3.5 „Wzmocnienie ochrony przeciwpowodziowej zagrożonych obszarów oraz zwiększenie retencji na terenie województwa” w ramach WRPO.

Zmiana związana jest z uzupełnieniem listy rankingowej o wniosek złożony przez Gminę Krotoszyn i umieszczeniem projektu na pozycji 1 listy (zgodnie z uzyskaną liczbą punktów).

Data publikacji: 22.04.2010r.
Oddział Koordynacji i Zarządzania, Departament Polityki Regionalnej
Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu