3

  Menu podstawowe

  Inicjatywy


  Konkursy
  I Konkurs_dziennikarski


  Konkurs dziennikarski_ZW


  konkurs mlodzi wiedza

  Zobacz również


   baner1014
  inicjatywa wielkopolska

  Filmy promujące WRPO

  Mapa projektow_baner_210

  AktualnosciKontaktNewsletterMapa dotacji

  Informacja o wyborze do dofinansowania projektu z listy rezerwowej w ramach Działania 1.2 Schemat IV WRPO na lata 2007–2013 (konkurs nr 21/I/2014)

  4 listopada 2016 roku Zarząd Województwa Wielkopolskiego podjął uchwałę w sprawie wyboru z listy rezerwowej wniosku o dofinansowanie dla Działania 1.2 „Wsparcie rozwoju MSP”, Schemat IV „Projekty inwestycyjne realizowane w ramach pomocy de minimis” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 (konkurs Nr 21/I/2014). Dofinansowanie projektu wynosi maksymalnie 354 365,81 zł.

  Wskazana kwota dofinansowania jest wartością maksymalną i uzależniona jest od dostępnej alokacji, fluktuacji kursu walut, ustaleń wizyt monitorujących bądź weryfikacji kosztów na etapie ostatecznej wersji wniosku o płatność.

  Informacja o wyborze do dofinansowania projektu z listy rezerwowej w ramach Działania 1.2 Schemat IV WRPO na lata 2007–2013 (konkurs nr 21/I/2014)

  25 sierpnia 2016 roku Zarząd Województwa Wielkopolskiego podjął uchwałę w sprawie wyboru z listy rezerwowej wniosku o dofinansowanie dla Działania 1.2 „Wsparcie rozwoju MSP”, Schemat IV „Projekty inwestycyjne realizowane w ramach pomocy de minimis” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 (konkurs Nr 21/I/2014). Dofinansowanie wybranego projektu nr WND-RPWP.01.02.04-30-086/14 pn. „Inwestycja w nową linię produkcyjną w produkcji pelletu dla podniesienia wydajności produkcji przy uwzględnieniu aspektów ekologicznych” złożonemu przez przedsiębiorstwo TASK s.c. MAREK TASIEMSKI MATEUSZ TASIEMSKI wynosi maksymalnie 90 439,12 zł.

  Wskazana kwota dofinansowania jest wartością maksymalną i uzależniona jest od dostępnej alokacji, fluktuacji kursu walut, ustaleń wizyt monitorujących bądź weryfikacji kosztów na etapie ostatecznej wersji wniosku o płatność.

  Informacja o zwiększeniu poziomu dofinansowania dla projektów zgłoszonych przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego w ramach Działania 2.1 „Wzmocnienie regionalnego układu powiązań drogowych"

  6 lipca 2016 roku Zarząd Województwa Wielkopolskiego podjął uchwałę nr 2352/2016 w sprawie zwiększenia poziomu dofinansowania dla projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu nr 29/II/2015 zgłoszonych przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego w ramach Działania 2.1 „Wzmocnienie regionalnego układu powiązań drogowych (drogi wojewódzkie, z wyłączeniem dróg wojewódzkich w miastach na prawach powiatu)”,

  Zarząd Województwa Wielkopolskiego podjął decyzję o zwiększeniu dofinansowania projektom Samorządu Województwa Wielkopolskiego wybranym w konkursie nr 29/II/2015 do łącznej maksymalnej kwoty 18 177 701,28 zł. Wskazana kwota jest wartością maksymalną i  może ulec zmianie, a jej wysokość jest w szczególności uzależniona od dostępnej alokacji i fluktuacji kursu walut. Zobowiązania zmieniające zostaną zawarte w zależności od dostępności środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

  Informacja o zwiększeniu poziomu dofinansowania dla projektów zgłoszonych przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego w ramach Działania 2.1 „Wzmocnienie regionalnego układu powiązań drogowych"

  20 maja 2016 roku Zarząd Województwa Wielkopolskiego podjął uchwałę w sprawie zwiększenia poziomu dofinansowania dla trzech projektów kluczowych znajdujących się w Indykatywnym Wykazie Indywidualnych Projektów Kluczowych dla Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 oraz czterech projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursów o numerach: 09/II/2010, 18/II/2012, 26/II/2014 i 28/II/2014 zgłoszonych przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego w ramach Działania 2.1 „Wzmocnienie regionalnego układu powiązań drogowych (drogi wojewódzkie, z wyłączeniem dróg wojewódzkich w miastach na prawach powiatu)”.

  Zarząd Województwa Wielkopolskiego podjął decyzję o zwiększeniu dofinansowania siedmiu projektom Samorządu Województwa Wielkopolskiego do łącznej maksymalnej kwoty 282 367 967,28 zł. Wskazana kwota jest wartością maksymalną i  może ulec zmianie, a jej wysokość jest w szczególności uzależniona od dostępnej alokacji i fluktuacji kursu walut. Zobowiązania zmieniające będą zawierane zgodnie z kolejnością określoną w Załączniku nr 1 do przedmiotowej uchwały w zależności od dostępności środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

  Informacja o wyborze do dofinansowania projektów z listy rezerwowej w ramach Działania 1.2 Schemat IV WRPO na lata 2007–2013 (konkurs nr 21/I/2014)

  20 maja 2016 roku Zarząd Województwa Wielkopolskiego podjął uchwałę w sprawie wyboru z listy rezerwowej wniosków o dofinansowanie dla Działania 1.2 „Wsparcie rozwoju MSP”, Schemat IV „Projekty inwestycyjne realizowane w ramach pomocy de minimis” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 (konkurs Nr 21/I/2014). Wybrano łącznie 6 projektów na maksymalną kwotę dofinansowania 1 801 128,52 zł.

  Wskazana kwota dofinansowania jest wartością maksymalną i uzależniona jest od dostępnej alokacji, fluktuacji kursu walut, ustaleń wizyt monitorujących bądź weryfikacji kosztów na etapie ostatecznych wersji wniosków o płatność. Umowy o dofinansowanie projektów będą zawierane zgodnie z kolejnością umieszczenia projektów na liście rezerwowej w zależności od dostępności środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

  Informacja o wyborze do dofinansowania projektów z listy rezerwowej w ramach Działania 1.2 Schemat IV WRPO na lata 2007 - 2013 (konkurs 21/I/2014)

  5 maja 2016 roku Zarząd Województwa Wielkopolskiego podjął uchwałę w sprawie wyboru z listy rezerwowej wniosków o dofinansowanie dla Działania 1.2 „Wsparcie rozwoju MSP”, Schemat IV „Projekty inwestycyjne realizowane w ramach pomocy de minimis” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 (konkurs Nr 21/I/2014). Wybrano 3 projekty na maksymalną kwotę dofinansowania 1 196 235,98 zł.

  Informacja o wyborze do dofinansowania projektów z listy rezerwowej w ramach Działania 1.2 Schemat IV WRPO na lata 2007 - 2013 (konkurs 21/I/2014)

  28 kwietnia 2016 roku Zarząd Województwa Wielkopolskiego podjął uchwałę w sprawie wyboru z listy rezerwowej wniosków o dofinansowanie dla Działania 1.2 „Wsparcie rozwoju MSP”, Schemat IV „Projekty inwestycyjne realizowane w ramach pomocy de minimis” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 (konkurs Nr 21/I/2014). Wybrano łącznie 4 projekty na maksymalną kwotę dofinansowania 1 160 975,13zł.

  Informacja o wyborze do dofinansowania projektu Powiatu Nowotomyskiego z listy rezerwowej w ramach Działania 5.3 Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 (konkurs nr 04/V/2009)

  24 marca 2016 roku Zarząd Województwa Wielkopolskiego podjął uchwałę w sprawie wyboru do dofinansowania projektu Powiatu Nowotomyskiego znajdującego się na liście rezerwowej dla Działania 5.3 „Poprawa warunków funkcjonowania systemu ochrony zdrowia w województwie” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 (konkurs Nr 04/V/2009).

  Zarząd Województwa Wielkopolskiego podjął decyzję o przyznaniu dofinansowania przedmiotowemu projektowi maksymalnie do kwoty 9 627 901,41zł. Wskazana kwota jest wartością maksymalną i może ulec zmianie, a jej wysokość jest w szczególności uzależniona od dostępnej alokacji i fluktuacji kursu walut.

  Informacja o wyborze do dofinansowania projektów z listy rezerwowej w ramach Działania 2.2 Schemat II WRPO na lata 2007 - 2013 (konkurs 11/II/2010)

  7 kwietnia 2016 roku Zarząd Województwa Wielkopolskiego podjął uchwałę w sprawie wyboru do dofinansowania trzech projektów znajdujących się na liście rezerwowej dla Działania 2.2 „Poprawa dostępności do regionalnego i ponadregionalnego układu drogowego (drogi wojewódzkie w miastach na prawach powiatu, powiatowe i gminne)” Schemat II „Drogi w granicach administracyjnych miast poniżej 50 tys. mieszkańców oraz na obszarach wiejskich” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 (konkurs Nr 11/II/2010).

  Informacja o wyborze do dofinansowania projektów z listy rezerwowej w ramach Działania 1.2 Schemat IV WRPO na lata 2007 - 2013 (konkurs 21/I/2014)

  31 marca 2016 roku Zarząd Województwa Wielkopolskiego podjął uchwałę w sprawie wyboru z listy rezerwowej wniosków o dofinansowanie oraz ustalenia listy projektów wybranych do dofinansowania i listy projektów rezerwowych dla Działania 1.2 „Wsparcie rozwoju MSP”, Schemat IV „Projekty inwestycyjne realizowane wramach pomocy de minimis” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 (konkurs Nr 21/I/2014). Wybrano łącznie 10 projektów na maksymalną kwotę dofinansowania 2 756 848,83 zł.

  Informacja o zwiększeniu poziomu dofinansowania dla projektu Gminy Kępno w ramach Działania 6.2 Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013(konkurs nr 01/VI/2008)

  10 marca 2016 rokuZarząd Województwa Wielkopolskiego podjął uchwałę w sprawie zwiększenia poziomu dofinansowania dla projektu Gminy Kępno pn. „Remont i adaptacja budynku byłego magistratu w Kępnie
  na siedzibę Muzeum Ziemi Kępińskiej im. T. P. Potworowskiego” wybranego do dofinansowania w ramach Działania 6.2 „Rozwój kultury i zachowanie dziedzictwa kulturowego”, realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 (konkurs Nr 01/VI/2008).

  Zarząd Województwa Wielkopolskiego podjął decyzję o zwiększeniu dofinansowania przedmiotowemu projektowi maksymalnie do kwoty 3 196 165,25zł. Wskazana kwota jest wartością maksymalną i  może ulec zmianie, a jej wysokość jest w szczególności uzależniona od dostępnej alokacji i fluktuacji kursu walut.

  Więcej artykułów…

  1. Informacja o zwiększeniu poziomu dofinansowania dla projektu Sport Pleszew Sp. z o.o.w ramach Działania 4.2 Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 (konkurs nr 01/IV/2009)
  2. Zwiększenie poziomu dofinansowania dla Projektu z Działania 2.2 Schemat I w ramach konkursu nr 27/II/2014
  3. Uchwała w sprawie wyboru wniosków o dofinansowanie z listy rezerwowej projektów w ramach konkursu Nr 17/III/2014 dla Działania 3.6 „Poprawa bezpieczeństwa środowiskowego i ekologicznego”
  4. Informacja o wyborze do dofinansowania wniosku o dofinansowanie w ramach Działania 1.4 Schemat I WRPO na lata 2007–2013 (konkurs nr 25/I/2014).
  5. Wybrano do dofinansowania projekt Instytucji Pośredniczącej dla Priorytetu III WRPO – Wielkopolskiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w ramach Działania 7.1, Schemat I Wsparcie instytucjonalne i kadrowe
  6. Uchwała Zarządu Województwa Wielkopolskiego w sprawie wyboru do dofinansowania wniosków z listy rezerwowej w ramach konkursu Nr 17/III/2014 dla Działania 3.6 „Poprawa bezpieczeństwa środowiskowego i ekologicznego”
  7. Wybrano do dofinansowania projekty Instytucji Pośredniczącej dla Priorytetu III WRPO - Wielkopolskiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w ramach Działania 7.1, Schemat I oraz Działania 7.2
  8. Informacja o wyborze do dofinansowania oraz umieszczeniu na liście rezerwowej wniosków o dofinansowanie w ramach Działania 1.2 Schemat IV WRPO na lata 2007-2013 (konkurs 21/I/2014)
  9. Wybrano do dofinansowania projekt Instytucji Pośredniczącej dla Priorytetu III WRPO – Wielkopolskiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w ramach Działania 7.1, Schemat I Wsparcie instytucjonalne i kadrowe
  10. Wybrano do dofinansowania projekty z Działania 2.1 w ramach konkursu nr 29/II/2015
  11. Wybór wniosków o dofinansowanie wraz z listą rezerwową dla działania 1.4 „Wsparcie przedsięwzięć powiązanych z Regionalną Strategią Innowacji” (Konkurs 25/I/2014)
  12. Wybrano do dofinansowania projekty Instytucji Pośredniczącej dla Priorytetu III WRPO – Wielkopolskiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w ramach Działania 7.1, Schemat I oraz Działania 7.2
  13. Wybór wniosków o dofinansowanie dla działania 1.1 „Rozwój mikroprzedsiębiorstw”, Konkurs 23/I/2014.
  14. Informacja o wyborze i umieszczeniu na liście rezerwowej wniosków o dofinansowanie oraz ustaleniu tekstu jednolitego Listy projektów wyłonionych do dofinansowania w ramach Działania 1.2 Schemat IV WRPO na lata 2007-2013 (konkurs 21/I/2014)
  15. Zmiana uchwały w sprawie wyboru do dofinansowania projektów z Działania 2.2 w ramach konkursu nr 27/II/2014
  16. Lista projektów wybranych do dofinansowania – Działanie 3.6 (konkurs 17/III/2014)
  17. Informacja o wyborze oraz umieszczeniu na liście rezerwowej wniosków o dofinansowanie w ramach Działania 1.2 Schemat IV WRPO na lata 2007-2013 (konkurs 21/I/2014)
  18. Wybór wniosków o dofinansowanie dla działania 1.1 „Rozwój mikroprzedsiębiorstw”, Konkurs 23/I/2014
  19. Wybór wniosków o dofinansowanie dla działania 1.4 „Wsparcie przedsięwzięć powiązanych z Regionalną Strategią Innowacji” (konkurs 24/I/2014)
  20. Wybór wniosków o dofinansowanie dla Działania 1.2 Wsparcie rozwoju MŚP, Schemat IV Projekty inwestycyjne realizowane w ramach pomocy de minimis (konkurs nr 21/I/2014)

  system przedsiewziec

    

  badania

  Nasz Region

  Licznik dotacji

  Liczba projektów: 2424


  Łączna wartość projektów: 

  10 096 627 396,14 zł


  Wartość dofinansowania UE:

  5 544 220 108,81 zł


  Pozostało do wydania:
  46 335 731,14 PLN– Limit środków do zakontraktowania.
  Dane na dzień 07.10.2015 r.
  Przeliczono po kursie obowiązującym w październiku 2015 r. tj. 4,2356 PLN/EUR.

  Kalendarz wydarzeń

  kwiecień 2020
  N P W Ś C Pt S
  29 30 31 1 2 3 4
  5 6 7 8 9 10 11
  12 13 14 15 16 17 18
  19 20 21 22 23 24 25
  26 27 28 29 30 1 2

  Newsletter

  Galeria filmowa

  galeria filmowa

  Odsłon artykułów:
  15987844

  Odwiedza nas 78 gości oraz 0 użytkowników.