Procedura odwoławcza

Zamieszczamy obowiązujący „Opis szczegółowych zasad rozpatrywania protestów po 1 lipca 2013 r.”

- dla protestów rozpatrywanych po 1 lipca 2013 r.

Poniżej archiwalne teksty procedur wcześniejszych:

- dla konkursów ogłoszonych przed 20 grudnia 2008r.
- dla konkursów ogłoszonych po 20 grudnia 2008r. - tzw. procedura przejściowa
- dla konkursów ogłoszonych po 18 czerwca 2009r.
- dla konkursów ogłoszonych po 28 stycznia 2010r.
- dla konkursów ogłoszonych po 6 lipca 2011r.
- dla konkursów ogłoszonych po 22 września 2011r.

Data publikacji: 09.06.2008r. (aktualizacja 28.01.2009r., 01.04.2009r., 09.04.2009r., 29.06.2009r., 28.09.2009r., 02.04.2010r., 29.07.2011r., 27.10.2011 r., 02.08.2013r.)
Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu