3

  Menu podstawowe

  Inicjatywy


  Konkursy

  Zobacz również


    baner1014


  Filmy promujące WRPO

  Harmonogram naborów wniosków

  Publikujemy Indykatywny harmonogram naboru wniosków w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 na rok 2015, przyjęty przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego.

   

  Uprzejmie informujemy, że w związku z końcowym etapem realizacji Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 na chwilę obecną w roku 2015 nie jest przewidywane ogłaszanie nowych naborów wniosków. Zamieszczony na stronie WRPO harmonogram naboru wniosków wskazuje także Działania WRPO objęte w całym okresie programowania trybem indywidualnym (projekty kluczowe) oraz trybem systemowym. Indywidualne projekty kluczowe nie są objęte trybem konkursowym.

  Harmonogram może być aktualizowany w ciągu roku.

   

  Poniżej znajdują się też harmonogramy naborów wniosków dla WRPO na 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 i 2015 rok.

  Zarząd Województwa Wielkopolskiego, jako Instytucja Zarządzająca Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym, jest odpowiedzialny za nabór i ocenę wniosków. Mając na celu sprawną i efektywną realizację WRPO, istotne jest by potencjalni beneficjenci poinformowani byli z wyprzedzeniem o planowanych terminach ogłaszania naborów i składania wniosków.


  Komunikat z dnia 18 stycznia 2011 r. ws Indykatywnego harmonogramu naborów wniosków w ramach WRPO 2007-2013

  Uprzejmie informujemy, że zamieszczony na stronie WRPO harmonogram naboru wniosków wskazuje Działania WRPO objęte w całym okresie programowania trybem indywidualnym – projekty kluczowe – oraz trybem systemowym. Indywidualne projekty kluczowe nie są objęte trybem konkursowym.

  Harmonogram może być aktualizowany w ciągu roku.

  Data publikacji: 09.03.2009 r. (daty aktualizacji podane są w nazwach załączników)
  Oddział Koordynacji Zarządzania, Departament Polityki Regionalnej
  Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu

  Załączniki:
  Pobierz plik (Harmonogram naboru konkursów na 2007-2013 na 2015-luty 2015.pdf)Harmonogram naboru konkursów na 2007-2013 na 2015-luty 2015.pdf359 kB
  Pobierz plik (Harmonogram naboru w ramach WRPO na 2015 - listopad 2014.pdf)Harmonogram naboru w ramach WRPO na 2015 - listopad 2014.pdf212 kB
  Pobierz plik (Harmonogram naboru w ramach WRPO na 2014 - październik 2014.pdf)Harmonogram naboru w ramach WRPO na 2014 - październik 2014.pdf330 kB
  Pobierz plik (Harmonogram naboru w ramach WRPO na 2014 - lipiec 2014r.pdf)Harmonogram naboru w ramach WRPO na 2014 - lipiec 2014r.pdf359 kB
  Pobierz plik (Harmonogram naboru w ramach WRPO na 2014 - maj 2014r.pdf)Harmonogram naboru w ramach WRPO na 2014 - maj 2014r.pdf358 kB
  Pobierz plik (Harmonogram naborów wniosków w ramach WRPO na rok 2014 - luty 2014 r.pdf)Harmonogram naborów wniosków w ramach WRPO na rok 2014 - luty 2014 r.pdf349 kB
  Pobierz plik (Harmonogram naboru w ramach WRPO na 2014 - styczeń 2014.xls)Harmonogram naboru w ramach WRPO na 2014 - styczeń 2014.xls245 kB
  Pobierz plik (Harmonogram naboru wniosków w ramach WRPO na 2014 rok.pdf)Harmonogram naboru wniosków w ramach WRPO na 2014 rok.pdf358 kB
  Pobierz plik (Harmonogram naboru wniosków w ramach WRPO na 2013 rok – listopad 2013.pdf)Harmonogram naboru wniosków w ramach WRPO na 2013 rok – listopad 2013.pdf358 kB
  Pobierz plik (Harmonogram pazdziernik 2013.xls)Harmonogram naboru wniosków w ramach WRPO na 2013 rok – październik 2013249 kB
  Pobierz plik (Harmonogram lipiec 2013.xls)Harmonogram naboru wniosków w ramach WRPO na 2013 rok – lipiec 2013245 kB
  Pobierz plik (Harmonogram czerwiec 2013.xls)Harmonogram naboru wniosków w ramach WRPO na 2013 rok – czerwiec 2013245 kB
  Pobierz plik (Harmonogram_marzec_2013.xls)Harmonogram naboru wniosków w ramach WRPO na 2013 rok marzec 2013.pdf241 kB
  Dostęp do URL (http://www.wrpo2007-2013.wielkopolskie.pl/zalaczniki1/2012/Harmonogram_naboru_wnioskow_w_ramach_WRPO_na_2013_rok.pdf)Harmonogram naboru wniosków w ramach WRPO na 2013 rok grudzień 2012.pdf217 kB
  Dostęp do URL (http://www.wrpo2007-2013.wielkopolskie.pl/zalaczniki1/2012/Harmonogram_naboru_wnioskow_w_ramach_WRPO_z_6_grudnia_2012.pdf)Harmonogram naborów wniosków w ramach WRPO z 6 grudnia 2012.pdf217 kB
  Dostęp do URL (http://www.wrpo2007-2013.wielkopolskie.pl/zalaczniki1/2012/Harmonogram_naborow_wnioskow_w_ramach_WRPO_na_rok_2012_z_27_wrzesnia_2012.pdf)Harmonogram naborów wniosków w ramach WRPO na rok 2012 z 27 września 2012.pdf210 kB
  Dostęp do URL (http://www.wrpo2007-2013.wielkopolskie.pl/zalaczniki1/2012/Harmonogram_sierpien_2012_3_4_3_7.pdf)Harmonogram naborów wniosków w ramach WRPO na rok 2012 z 14 sierpnia 2012.pdf134 kB
  Dostęp do URL (http://www.wrpo2007-2013.wielkopolskie.pl/zalaczniki1/2012/Harmonogram_naborow_wnioskow_w_ramach_WRPO_na_rok_2012_z_5_lipca_2012.pdf)Harmonogram naborów wniosków w ramach WRPO na rok 2012 z 5 lipca 2012.pdf216 kB
  Dostęp do URL (http://www.wrpo2007-2013.wielkopolskie.pl/zalaczniki1/2012/Harmonogram_naborow_wnioskow_w_ramach_WRPO_na_rok_2012_z_5_kwietnia_2012.pdf)Harmonogram naborów wniosków w ramach WRPO na rok 2012 z 5 kwietnia 2012.pdf135 kB
  Dostęp do URL (http://www.wrpo2007-2013.wielkopolskie.pl/zalaczniki1/2012/Indykatywny_harmonogram_naborow_wnioskow_w_ramach_WRPO__na_rok_2012z_5_stycznia_2012.pdf)Harmonogram naborów wniosków w ramach WRPO na rok 2012 z 5 stycznia 2012.pdf357 kB
  Dostęp do URL (http://www.wrpo2007-2013.wielkopolskie.pl/zalaczniki1/harmonogram_naborow_wnioskow_WRPO_na_rok_2012_z_30_11_2011.pdf)Harmonogram naborów wniosków WRPO na 2012r. - z 30 listopada 2011.pdf215 kB
  Dostęp do URL (http://www.wrpo2007-2013.wielkopolskie.pl/zalaczniki/Harmonogram_2011listopad_2011-1.pdf)Aktualny harmonogram ogłaszania konkursów WRPO na 2011r. - z 10.11.2011135 kB
  Dostęp do URL (http://www.wrpo2007-2013.wielkopolskie.pl/zalaczniki/Aktualny_harmonogram_oglaszania_konkursow_WRPO_na_2011r._-_z_22_wrzesnia_2011.pdf)Poprzedni harmonogram ogłaszania konkursów WRPO na 2011r.- z 22 września 2011.pd150 kB
  Dostęp do URL (http://www.wrpo2007-2013.wielkopolskie.pl/zalaczniki/Aktualny_harmonogram_naborow_wnioskow_WRPO_na_2011r._-_z_15_lipca_2011.pdf)Poprzedni harmonogram naborów wniosków WRPO na 2011r. - z 15 lipca 2011.pdf216 kB
  Dostęp do URL (http://www.wrpo2007-2013.wielkopolskie.pl/zalaczniki/Aktualny_harmonogram_naborow_wnioskow_WRPO_na_2011r._-_z_2_czerwca_2011.pdf)Poprzedni harmonogram naborów wniosków WRPO na 2011r. - z 2 czerwca 2011.pdf0 kB
  Dostęp do URL (http://www.wrpo2007-2013.wielkopolskie.pl/zalaczniki/Aktualny_harmonogram_oglaszania_konkursow_WRPO_na_2011r._-_z_27_stycznia_2011.pdf)Poprzedni harmonogram naborów wniosków WRPO na 2011r. - z 27 stycznia 2011.pdf0 kB
  Dostęp do URL (http://www.wrpo2007-2013.wielkopolskie.pl/zalaczniki/Aktualny_harmonogram_oglaszania_konkursow_WRPO_na_2011r._-_z_9_grudnia_2010.pdf)Poprzedni harmonogram naborów wniosków WRPO na 2011r. - z 9 grudnia 2010.pdf0 kB
  Dostęp do URL (http://www.wrpo2007-2013.wielkopolskie.pl/zalaczniki/Uchwala_ZWW_nr_48-2010_z_9_grudnia_2010r._ws._harmonogramu_naboru_wnioskow_na_2011r..pdf)Uchwała ZWW nr 48-2010 z 9.12.2010r. ws. harmonogramu konkursów na 2011r.pdf0 kB
  Dostęp do URL (http://www.wrpo2007-2013.wielkopolskie.pl/zalaczniki/Aktualny_harmonogram_oglaszania_konkursow_WRPO_na_2010r._-_z_9_grudnia_2010.pdf)Aktualny harmonogram naborów wniosków WRPO na 2010r. - z 9 grudnia 2010.pdf0 kB
  Dostęp do URL (http://www.wrpo2007-2013.wielkopolskie.pl/zalaczniki/Aktualny_harmonogram_oglaszania_konkursow_WRPO_na_2010r._-_z_15_lipca_2010.pdf)Poprzedni harmonogram ogłaszania konkursów WRPO na 2010r. - z 15 lipca 2010.pdf0 kB
  Dostęp do URL (http://www.wrpo2007-2013.wielkopolskie.pl/zalaczniki/Kopia_harmonogram_2010_zalacznik_czerwiec_2010-4.pdf)Poprzedni harmonogram ogłaszania konkursów WRPO na 2010r. - z 17 czerwca 2010.pdf0 kB
  Dostęp do URL (http://www.wrpo2007-2013.wielkopolskie.pl/zalaczniki/Aktualny_harmonogram_oglaszania_konkursow_WRPO_na_2010r._-_z_26_marca_2010r..pdf)Poprzedni harmonogram ogłaszania konkursów WRPO na 2010r. - z 26 marca 2010.pdf0 kB
  Dostęp do URL (http://www.wrpo2007-2013.wielkopolskie.pl/zalaczniki/Harmonogram_oglaszania_konkursow_WRPO_na_2010r._-_z_30_grudnia_2009.pdf)Poprzedni harmonogram ogłaszania konkursów WRPO na 2010r. - z 30 grudnia 2009.pdf0 kB
  Dostęp do URL (http://www.wrpo2007-2013.wielkopolskie.pl/zalaczniki/Harmonagram_oglaszania_konkursow_na_2010_rok_23_grudnia_2009_r..pdf)Poprzedni harmonogram ogłaszania konkursów WRPO na 2010r. - z 10 grudnia 2009.pdf0 kB
  Dostęp do URL (http://www.wrpo2007-2013.wielkopolskie.pl/zalaczniki/Aktualizacja_harmonogramu_oglaszania_konkursow_na_rok_2009_z_30_grudnia_2009_r..pdf)Poprzedni harmonogram ogłaszania konkursów WRPO na 2009r. - z 30 grudnia 2009.pdf0 kB
  Dostęp do URL (http://www.wrpo2007-2013.wielkopolskie.pl/zalaczniki/Aktualny_harmonogram_oglaszania_konkursow_w_ramach_WRPO_na_2009_rok_-_wrzesiea_2009.pdf)Poprzedni harmonogram ogłaszania konkursów WRPO na 2009r. - z 18 września 20090 kB
  Dostęp do URL (http://www.wrpo2007-2013.wielkopolskie.pl/zalaczniki/Aktualny_harmonogram_oglaszania_konkursow_w_ramach_WRPO_na_2009_rok_-_lipiec_2009.pdf.pdf)Poprzedni harmonogram ogłaszania konkursów WRPO na 2009r. - z 30 lipca 2009.pdf0 kB
  Dostęp do URL (http://www.wrpo2007-2013.wielkopolskie.pl/zalaczniki/Aktualny_harmonogram_oglaszania_konkursow_w_ramach__ramach_WRPO_na_2009_rok_-_czerwiec_2009.pdf)Poprzedni harmonogram ogłaszania konkursów WRPO na 2009r. - z 26 czerwca 2009.pdf0 kB
  Dostęp do URL (http://www.wrpo2007-2013.wielkopolskie.pl/zalaczniki/Harmonogram_oglaszania_konkursow_w_ramach_WRPO__na_2009_rok___zatwierdzony_6_marca_2009.pdf)Poprzedni harmonogram ogłaszania konkursów WRPO na 2009r. - z 6 marca 2009.pdf0 kB
  Dostęp do URL (http://www.wrpo2007-2013.wielkopolskie.pl/zalaczniki/Harmonogram_oglaszania_konkursow_w_ramach_WRPO__na_2009_rok___zatwierdzony_30_grudnia_2008.pdf)Poprzedni harmonogram ogłaszania konkursów WRPO na 2009r. - z 30 grudnia 2008.pdf0 kB
  Dostęp do URL (http://www.wrpo2007-2013.wielkopolskie.pl/zalaczniki/Harmonogram_oglaszania_konkursow_w_ramach__ramach_WRPO__na_2008_rok___zatwierdzony_18_grudnia_20.pdf)Harmonogram ogłaszania konkursów WRPO na 2008r. - z 18 grudnia 2008.pdf0 kB

  system przedsiewziec

    

  badania

  Nasz Region

  Licznik dotacji

  Liczba projektów: 2424


  Łączna wartość projektów: 

  10 096 627 396,14 zł


  Wartość dofinansowania UE:

  5 544 220 108,81 zł


  Pozostało do wydania:
  46 335 731,14 PLN– Limit środków do zakontraktowania.
  Dane na dzień 07.10.2015 r.
  Przeliczono po kursie obowiązującym w październiku 2015 r. tj. 4,2356 PLN/EUR.

  Kalendarz wydarzeń

  styczeń 2020
  N P W Ś C Pt S
  29 30 31 1 2 3 4
  5 6 7 8 9 10 11
  12 13 14 15 16 17 18
  19 20 21 22 23 24 25
  26 27 28 29 30 31 1

  Newsletter

  Galeria filmowa

  Odsłon artykułów:
  15476085

  Odwiedza nas 718 gości oraz 0 użytkowników.