Komunikat z dnia 25.09. 2014 r. ws. Indykatywnego harmonogramu naborów wniosków w ramach WRPO 2014-2020.

Instytucja Zarządzająca Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014-2020 informuje, że w roku 2014 nie są planowane nabory wniosków o dofinansowanie projektów w trybie konkursowym ze środków Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

Data publikacji: 25.09.2014 r.
Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego
Departament Polityki Regionalnej
Oddział Koordynacji i Zarządzania