3

  Menu podstawowe

  Inicjatywy


  Konkursy
  I Konkurs_dziennikarski


  Konkurs dziennikarski_ZW


  konkurs mlodzi wiedza

  Zobacz również


   baner1014
  inicjatywa wielkopolska

  Filmy promujące WRPO

  Mapa projektow_baner_210

  AktualnosciKontaktNewsletterMapa dotacji

  Konkurs nr 04/V/2009 na działanie 5.3 Poprawa warunków funkcjonowania systemu ochrony zdrowia w województwie

  ZARZĄD WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO jako Instytucja Zarządzająca Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2007 - 2013 ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów - konkurs nr 04/V/2009 - ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, dla Działania 5.3  „Poprawa warunków funkcjonowania systemu ochrony zdrowia w województwie”

  Wnioski o dofinansowanie projektów należy składać w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego, w Departamencie Wdrażania Programu Regionalnego, ul. Strzelecka 49, 61-846 Poznań, od poniedziałku do piątku w godzinach: 8:00 – 15:00 lub wysłać pocztą za potwierdzeniem bądź przesyłką kurierską. Decyduje data wpływu dokumentacji do jednostki.

  Konkurs ma formułę zamkniętą. Oferty konkursowe można składać do 18 czerwca 2009 roku, do godziny 15.00. Termin rozstrzygnięcia konkursu – październik 2009 roku.

  Szacunkowa wielkość kwoty przewidzianej do rozdysponowania w konkursie wynosi  21 000 000 € i może ulec zmianie.

  Uprawnionym do składania wniosku jest podmiot wskazany w Szczegółowym opisie priorytetów Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 przyjętym przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego w wersji jednolitej w dniu 6 marca 2009 roku (zmienionym w dniu 9 kwietnia br.,  oraz 24 kwietnia br.):

  - publiczne zakłady opieki zdrowotnej, świadczące usługi medyczne w publicznym systemie ochrony zdrowia, dla których podmiotami tworzącymi nie są: minister lub centralny organ administracji rządowej, publiczna uczelnia medyczna lub publiczna uczelnia prowadząca działalność dydaktyczną i badawczą w dziedzinie nauk medycznych,
  - niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej, świadczące usługi medyczne w publicznym systemie ochrony zdrowia, oferujące opiekę stacjonarną (szpitale),
  - jednostki samorządu terytorialnego,
  - związki i stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego,
  - jednostki organizacyjne jednostek samorządu terytorialnego, posiadające osobowość prawną,
  - kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków wyznaniowych, prowadzące statutową
  działalność w publicznym systemie ochrony zdrowia,
  - organizacje pozarządowe, stowarzyszenia, fundacje, prowadzące statutową działalność w publicznym
  systemie ochrony zdrowia.

  W ramach konkursu dofinansowanie mogą otrzymać następujące rodzaje projektów:
  - Rozbudowa i modernizacja (z wyłączeniem termomodernizacji) istniejących obiektów infrastruktury ochrony zdrowia o znaczeniu regionalnym i lokalnym w celu dostosowania ich do wymogów określonych
  w obowiązujących przepisach prawa (Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 listopada 2006r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej - Dz.U .z 2006 r. Nr 213 poz. 1568 ).
  - Rozbudowa i modernizacja sal operacyjnych, zabiegowych i bloków diagnostycznych wraz z zakupem
  i montażem wyposażenia związanego bezpośrednio z procesem leczenia.
  - Dostosowanie obiektów służby zdrowia do potrzeb pacjentów, w szczególności osób niepełnosprawnych. (jako element większego projektu).

  Poziom dofinansowania projektów z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego:

  - projekty nie objęte pomocą publiczną - maksymalnie 75 % wydatków kwalifikowalnych,
  - projekty objęte pomocą publiczną - zgodnie ze schematami pomocy publicznej dla regionu w wysokości 40% kosztów kwalifikowanych +20% dla mikro i małych przedsiębiorstw lub +10% dla średnich przedsiębiorstw.
  Minimalna wartość projektu inwestycyjnego wynosi 500 000 zł.

  Beneficjentom przysługuje prawo do wniesienia pisemnego protestu do Instytucji Zarządzającej zgodnie z Ustawą o zasadach prowadzenia polityki rozwoju. Szczegółowe informacje dotyczące procedury odwoławczej oraz zasad przygotowania, składania oraz oceny wniosków o pomoc finansową do Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013 znajdują się w Regulaminie konkursu oraz innych dokumentach  (np. wzór wniosku, wzór umowy o dofinansowanie, kryteria wyboru projektów, instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie) dostępnych na stronie internetowej: www.wrpo2007-2013.wielkopolskie.pl  Wnioski przygotowane w innej formie nie będą przyjmowane.

  Pytania prosimy kierować na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub telefonicznie pod numer telefonu: (61) 858 12 61

  Data publikacji: 14.05.2009r.
  Departament Wdrażania Programu Regionalnego
  Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu

  system przedsiewziec

    

  badania

  Nasz Region

  Licznik dotacji

  Liczba projektów: 2424


  Łączna wartość projektów: 

  10 096 627 396,14 zł


  Wartość dofinansowania UE:

  5 544 220 108,81 zł


  Pozostało do wydania:
  46 335 731,14 PLN– Limit środków do zakontraktowania.
  Dane na dzień 07.10.2015 r.
  Przeliczono po kursie obowiązującym w październiku 2015 r. tj. 4,2356 PLN/EUR.

  Kalendarz wydarzeń

  styczeń 2020
  N P W Ś C Pt S
  29 30 31 1 2 3 4
  5 6 7 8 9 10 11
  12 13 14 15 16 17 18
  19 20 21 22 23 24 25
  26 27 28 29 30 31 1

  Newsletter

  Galeria filmowa

  galeria filmowa

  Odsłon artykułów:
  15487235

  Odwiedza nas 125 gości oraz 0 użytkowników.