3

  Menu podstawowe

  Inicjatywy


  Konkursy

  Zobacz również


    baner1014


  Filmy promujące WRPO

  Konkurs nr 01/V/2008 na działanie 5.2 Rozwój infrastruktury edukacyjnej, w tym kształcenia ustawicznego. Schemat I Projekty z zakresu wsparcia infrastruktury edukacyjnej

  ZARZĄD WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO jako Instytucja Zarządzająca Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2007 - 2013
  ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów
  konkurs nr 01/V/08 ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, dla:

  Działanie 5.2 Rozwój infrastruktury edukacyjnej, w tym kształcenia ustawicznego
  Schemat I Projekty z zakresu wsparcia infrastruktury edukacyjnej

  Załączniki podzielono ona dwie grupy: pierwsze dotyczą wniosku preselekcyjnego, a druga grupa załączników to dokumenty dotyczące wniosku o dofinansowanie.

  Data publikacji: 13.06.2008r. (aktualizacja 3.07.2008r. oraz 20.03.2009r. - dodano wytyczne)

  Zmiany w dokumentach:
  Publikujemy aktualne Wskaźniki produktu i rezulatu do Działania 5.2 - uzupełnione o Wskaźnik produktu  „Liczba wyposażonych nowowybudowanych obiektów dydaktycznych” - który umieszczono na liście wskaźników uzupełniających. Data publikacji: 3.07.2008r.

   Załączniki:

   Ogłoszenie o konkursie na Działanie 5.2 Rozwój infrastruktury edukacyjnej, w tym kształcenia ustawicznego. Schemat I Projekty z zakresu wsparcia infrastruktury edukacyjnej

  Regulamin konkursu nr 01/V/08 Działanie 5.2 Rozwój infrastruktury edukacyjnej, w tym kształcenia ustawicznego

  Wniosek preselekcyjny Działanie 5.2 Rozwój infrastruktury edukacyjnej, w tym kształcenia ustawicznego

  Instrukcja wypełniania wniosku preselekcyjnego - Działanie 5.2

  Załącznik - Oświadczenie dotyczące liczby mieszkańców

  Załącznik - Oświadczenie dotyczące wydatków kwalifikowalnych

  Załącznik - Oświadczenie o nie wykluczeniu z ubiegania się o dofinansowanie

  Załącznik - Oświadczenie o kwalifikowalności podatku VAT

  Załącznik - Oświadczenie o niekwalifikowalności podatku VAT

  Załącznik - Oświadczenie o przestrzeganiu ustawy prawo zamówień publicznych

  Wytyczne (pierwsza wersja z maja 2008r) do sporządzenia Studium Wykonalności dla Działania 5.2 Rozwój infrastruktury edukacyjnej, w tym kształcenia ustawicznego oraz Działania 5.4 Wzmocnienie pozostałej infrastruktury społecznej

  Wniosek o dofinansowanie - Działanie 5.2 Rozwój infrastruktury edukacyjnej, w tym kształcenia ustawicznego

  Załącznik - Oświadczenie dotyczące nie korzystania z innych funduszy pomocowych

  Załącznik - Oświadczenie dotyczące wydatków kwalifikowalnych

  Załącznik - Oświadczenie o kwalifikowalności podatku VAT

  Załącznik - Oświadczenie o nie wykluczeniu z ubiegania się o dofinansowanie

  Załącznik - Oświadczenie o niekwalifikowalności podatku VAT

  Załącznik - Oświadczenie o płynności finansowej realizacji projektu

  Załącznik - Oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane

  Załącznik - Oświadczenie o przestrzeganiu ustawy prawo zamówień publicznych

  Załącznik - Oświadczenie o zabezpieczeniu środków na realizacje inwestycji

  Załącznik - Oświadczenie o zachowaniu celów i trwałości projektu

  Oświadczenie o płynności finansowej realizacji projektu

  Załącznik - Oświadczenie wnioskodawcy o uzyskaniu pomocy publicznej innej niż de minimis

  Załącznik do wniosku aplikacyjnego w ramach WRPO na lata 2007-2013 w zakresie OOS

  Instrukcja wypełniania załącznika do wniosku o dofinansowanie w zakresie OOŚ

  Zaświadczenie organu odpowiedzialnego za monitorowanie obszarów NATURA 2000

  Instrukcja wypełniania zaświadczenia organu odpowiedzialnego za monitorowanie obszarów NATURA 2000

  Umowa o dofinansowanie Projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach WRPO

  Uchwały Zarządu Województwa Wielkopolskiego dotyczące naboru wniosków na Działanie 5.2

  POPRAWIONY ZAŁĄCZNIK - Wskaźniki produktu i rezulatu do Działania 5.2 WRPO

  system przedsiewziec

    

  badania

  Nasz Region

  Licznik dotacji

  Liczba projektów: 2424


  Łączna wartość projektów: 

  10 096 627 396,14 zł


  Wartość dofinansowania UE:

  5 544 220 108,81 zł


  Pozostało do wydania:
  46 335 731,14 PLN– Limit środków do zakontraktowania.
  Dane na dzień 07.10.2015 r.
  Przeliczono po kursie obowiązującym w październiku 2015 r. tj. 4,2356 PLN/EUR.

  Kalendarz wydarzeń

  styczeń 2020
  N P W Ś C Pt S
  29 30 31 1 2 3 4
  5 6 7 8 9 10 11
  12 13 14 15 16 17 18
  19 20 21 22 23 24 25
  26 27 28 29 30 31 1

  Newsletter

  Galeria filmowa

  Odsłon artykułów:
  15487399

  Odwiedza nas 145 gości oraz 0 użytkowników.