3

  Menu podstawowe

  Inicjatywy


  Konkursy

  Zobacz również


    baner1014


  Filmy promujące WRPO

  Konkurs nr 02/V/2008 na działanie 5.3 Poprawa warunków funkcjonowania systemu ochrony zdrowia w województwie

  ZARZĄD WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO jako Instytucja Zarządzająca
  Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2007 - 2013
  ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów
  konkurs nr 02/V/2008 ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, dla:

  Działania 5.3 Poprawa warunków funkcjonowania systemu ochrony zdrowia w województwie.
  Konkurs zostaje ogłoszony wyłącznie na projekty dotyczące zakupu sprzętu medycznego

  Data publikacji: 20.06.2008r.

  Zmiany w dokumentach:
  W załączniku do Biznes planu (plik Excel) skorygowano błędną formułę w arkuszu "analiza wskaźnikowa" w tabeli "Prognoza przepływów pieniężnych dla projektu bez dofinansowania". Po dokonaniu korekty uwzglęniono nakłady inwestycyjne, przy obliczaniu salda przepływów pieniężnych. Data wprowadzenia zapisu: 11.07.2008r.

  Informacja o przedłużeniu oceny formalnej wniosków  dofinansowanie złożonych w ramach Działania 5.3 - Data publikacji: 09.09.2008r.

  W związku z przypadającym na dzień 9 września 2008 roku zakończeniem oceny formalnej, uprzejmie informujemy o przedłużeniu terminu oceny formalnej wniosków o dofinansowanie złożonych w ramach Działania 5.3 „Poprawa warunków funkcjonowania systemu ochrony zdrowia  województwie” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. Powodem przedłużenia oceny jest bardzo niska jakość złożonych wniosków, które wymagają licznych poprawek i korekt, co łączy się z koniecznością przeprowadzenia ponownej wnikliwej analizy biznes planów oraz załączonej dokumentacji.

  W związku z powyższym termin oceny formalnej zostaje wydłużony do dnia 30 września 2008 r.
  O wynikach oceny formalnej Beneficjenci zostaną pisemnie powiadomieni przez Departament Wdrażania Programu Regionalnego

   

  Załączniki:

  Ogłoszenie o konkursie - Działanie 5.3 Poprawa warunków funkcjonowania systemu ochrony zdrowia w województwie

  Regulamin konkursu - Działanie 5.3 Poprawa warunków funkcjonowania systemu ochrony zdrowia w województwie

  Wniosek o dofinansowanie - Działanie 5.3 Poprawa warunków funkcjonowania systemu ochrony zdrowia w województwie

  Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie - Działanie 5.3

  Załącznik do wniosku aplikacyjnego w ramach WRPO na lata 2007-2013 w zakresie OOS

  Instrukcja wypełniania załącznika do wniosku o dofinansowanie w zakresie OOŚ

  Zaświadczenie organu odpowiedzialnego za monitorowanie obszarów NATURA 2000

  Instrukcja wypełniania zaświadczenia organu odpowiedzialnego za monitorowanie obszarów NATURA 2000

  Wskaźniki produktu i rezultatuu dla Działania 5.3

  Oświadczenie dotyczące kontraktu z NFZ

  Oświadczenie dotyczące nie korzystania z innych funduszy pomocowych

  Oświadczenie dotyczące wydatków kwalifikowalnych

  Oświadczenie o kwalifikowalności podatku VAT

  Oświadczenie o nie generowaniu dochodu z produktu projektu

  Oświadczenie o nie wykluczeniu z ubiegania się o dofinansowanie

  Oświadczenie o niekwalifikowalności podatku VAT

  Oświadczenie o płynności finansowej realizacji projektu

  Oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane

  Oświadczenie o przestrzeganiu ustawy prawo zamówień publicznych

  Oświadczenie o zabezpieczeniu środków na realizacje inwestycji

  Oświadczenie o zachowaniu celów i trwałości projektu

  Oświadczenie wnioskodawcy o uzyskaniu pomocy publicznej innej niż de minimis

  Wytyczne do sporządzenia Biznes Planu dla projektów z zakresu zakupu urządzeń medycznych

  Umowa o dofinansowanie Projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach WRPO

  Uchwały Zarządu Województwa Wielkopolskiego dotyczące naboru wniosków na Działanie 5.3

   Biznes Plan - załącznik w arkuszu Excel - Działanie 5.3 AKTUALNY

  system przedsiewziec

    

  badania

  Nasz Region

  Licznik dotacji

  Liczba projektów: 2424


  Łączna wartość projektów: 

  10 096 627 396,14 zł


  Wartość dofinansowania UE:

  5 544 220 108,81 zł


  Pozostało do wydania:
  46 335 731,14 PLN– Limit środków do zakontraktowania.
  Dane na dzień 07.10.2015 r.
  Przeliczono po kursie obowiązującym w październiku 2015 r. tj. 4,2356 PLN/EUR.

  Kalendarz wydarzeń

  styczeń 2020
  N P W Ś C Pt S
  29 30 31 1 2 3 4
  5 6 7 8 9 10 11
  12 13 14 15 16 17 18
  19 20 21 22 23 24 25
  26 27 28 29 30 31 1

  Newsletter

  Galeria filmowa

  Odsłon artykułów:
  15487361

  Odwiedza nas 142 gości oraz 0 użytkowników.