3

  Menu podstawowe

  Inicjatywy


  Konkursy
  I Konkurs_dziennikarski


  Konkurs dziennikarski_ZW


  konkurs mlodzi wiedza

  Zobacz również


   baner1014
  inicjatywa wielkopolska

  Filmy promujące WRPO

  Mapa projektow_baner_210

  AktualnosciKontaktNewsletterMapa dotacji

  Konkurs nr 06/V/2009 na działanie 5.2 Schemat II Rozwój infrastruktury edukacyjnej, w tym kształcenia ustawicznego

  Zarząd Województwa Wielkopolskiego jako Instytucja Zarządzająca Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2007 - 2013 ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, dla Działania 5.2  Rozwój infrastruktury edukacyjnej, w tym kształcenia ustawicznego, Schemat II Projekty z zakresu wsparcia infrastruktury kształcenia ustawicznego, konkurs nr 06/V/2009.

  Wnioski o dofinansowanie projektów należy składać w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego, w Departamencie Wdrażania Programu Regionalnego, ul. Strzelecka 49, 61-846 Poznań, od poniedziałku do piątku w godzinach: 8:00 – 15:00 lub wysłać pocztą za potwierdzeniem bądź przesyłką kurierską. Decyduje data wpłynięcia dokumentacji do jednostki.

  Konkurs ma formułę zamkniętą. Oferty konkursowe można składać od 31 grudnia 2009 roku do 18 lutego 2010 roku, do godziny 15.00.
  Termin rozstrzygnięcia konkursu – czerwiec 2010 roku.


  Szacunkowa wielkość kwoty przewidzianej do rozdysponowania w konkursie wynosi  3 000 000 € i może ulec zmianie.

  Uprawnionymi do składania wniosków są następujące podmioty wskazane w Szczegółowym opisie priorytetów Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 przyjętym przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego w wersji jednolitej w dniu 6 marca 2009 roku (zmienionym w dniu 9 kwietnia br., 24 kwietnia br., 28 maja br., 9 lipca br., 20 sierpnia br., 28 września br., 23 października br. oraz 21 grudnia br.):
  - Jednostki samorządu terytorialnego,
  - Związki i stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego,
  - Jednostki organizacyjne jst posiadające osobowość prawną,
  - Organizacje pozarządowe, stowarzyszenia, fundacje, prowadzące statutową działalność w obszarze objętym wsparciem w ramach działania,
  - Osoby prawne i fizyczne będące organami prowadzącymi szkoły, placówki oświatowe oraz placówki kształcenia ustawicznego (w świetle przepisów ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty tj. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z poźn. zm.),
  - Kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków wyznaniowych, prowadzące statutową działalność w obszarze objętym wsparciem w ramach działania,
  - Jednostki naukowe,
  - Placówki prowadzące kształcenie ustawiczne i praktyczne w formach pozaszkolnych posiadające osobowość prawną.

  W ramach konkursu dofinansowanie mogą otrzymać następujące rodzaje projektów:
  - Budowa nowych, rozbudowa, przebudowa obiektów dydaktycznych kształcenia ustawicznego (CKU),  praktycznego (CKP) oraz zakładów kształcenia językowego.
  - Zakup i montaż wyposażenia (w tym wysoko specjalistycznego sprzętu technologicznego, służącego kształceniu
  ustawicznemu oraz praktycznemu), obejmującego sprzęt i pomoce dydaktyczne, służące realizacji zadań edukacyjnych i oświatowych (poza sprzętem komputerowym w przypadku gdy projekt nie obejmuje budowy lub rozbudowy obiektu dydaktycznego).
  - Zagospodarowanie otoczenia obiektów będących celem projektu (wyłącznie jako element projektu inwestycyjnego).
  - Usuwanie barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych w obiektach będących celem projektu oraz ich otoczeniu (wyłącznie jako element większego projektu).

  Poziom dofinansowania projektów z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego:
  - projekty nie objęte pomocą publiczną - maksymalnie 75% kosztów kwalifikowanych
  - projekty objęte pomocą publiczną - zgodnie ze schematami pomocy publicznej dla regionu w wysokości 40% wartości kosztów kwalifikowanych +20% dla małych przedsiębiorstw lub +10% dla średnich przedsiębiorstw.
  Minimalna wartość projektu inwestycyjnego wynosi 250 000 zł.
  Minimalna wartość projektu dotyczącego zakupu wyposażenia wynosi 50 000 zł.

  Beneficjentom przysługuje prawo do wniesienia pisemnego protestu do Instytucji Zarządzającej zgodnie z Ustawą o zasadach prowadzenia polityki rozwoju. Szczegółowe informacje dotyczące procedury odwoławczej oraz zasad przygotowania, składania oraz oceny wniosków o pomoc finansową do Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013 znajdują się w Regulaminie konkursu oraz innych dokumentach  (np. wzór wniosku, wzór umowy o dofinansowanie, kryteria wyboru projektów, instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie) dostępnych na stronie internetowej: www.wrpo2007-2013.wielkopolskie.pl  Wnioski przygotowane w innej formie nie będą przyjmowane.
  Pytania prosimy kierować na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub telefonicznie pod numer telefonu: (61) 858 12 63.

  Data publikacji: 31.12.2009 r.
  Oddział Oceny Formalnej Projektów
  Departament Wdrażania Programu Regionalnego
  Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego

  system przedsiewziec

    

  badania

  Nasz Region

  Licznik dotacji

  Liczba projektów: 2424


  Łączna wartość projektów: 

  10 096 627 396,14 zł


  Wartość dofinansowania UE:

  5 544 220 108,81 zł


  Pozostało do wydania:
  46 335 731,14 PLN– Limit środków do zakontraktowania.
  Dane na dzień 07.10.2015 r.
  Przeliczono po kursie obowiązującym w październiku 2015 r. tj. 4,2356 PLN/EUR.

  Kalendarz wydarzeń

  styczeń 2020
  N P W Ś C Pt S
  29 30 31 1 2 3 4
  5 6 7 8 9 10 11
  12 13 14 15 16 17 18
  19 20 21 22 23 24 25
  26 27 28 29 30 31 1

  Newsletter

  Galeria filmowa

  galeria filmowa

  Odsłon artykułów:
  15487361

  Odwiedza nas 142 gości oraz 0 użytkowników.