3

  Menu podstawowe

  Inicjatywy


  Konkursy

  Zobacz również


    baner1014


  Filmy promujące WRPO

  Konkurs nr 11/III/2009 na działanie 3.6 Poprawa bezpieczeństwa środowiskowego i ekologicznego

  ZARZĄD WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO jako Instytucja Zarządzająca Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2007 - 2013, ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów, konkurs nr 11/III/2009, ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, dla działania 3.6 – Poprawa bezpieczeństwa środowiskowego i ekologicznego

  Beneficjent zobowiązany jest skorzystać ze wzoru wniosku o dofinansowanie zamieszczonego w  Lokalnym Systemie Informatycznym do obsługi WRPO (LSI) dostępnego pod adresami http://lsi-wrpo.umww.pl lub http://lsi-wrpo2007-2013.wielkopolskie.pl.  Po wypełnieniu w systemie wniosku o dofinansowanie, beneficjent wysyła go zgodnie z instrukcją obsługi systemu. Wnioski nie wysłane i posiadające napis „Wydruk roboczy” nie będą przyjmowane.

  Wnioski o dofinansowanie projektów należy składać w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska ii Gospodarki Wodnej w Poznaniu – w sekretariacie, przy ul. Szczepanowskiego 15A, 60-541 Poznań od poniedziałku do piątku w godzinach: 8:00 – 15:00 lub wysłać pocztą za potwierdzeniem bądź przesyłką kurierską. Decyduje data wpływu dokumentacji do jednostki.

  Konkurs ma formułę zamkniętą. Oferty konkursowe można składać od 31.08.2009 r. do 02.10. 2009 roku, do godziny 15.00. Termin rozstrzygnięcia konkursu – luty 2010 roku.

  Szacunkowa wielkość kwoty przewidzianej do rozdysponowania w konkursie wynosi  ok. 7 mln zł (10% wskazanej kwoty stanowi zabezpieczenie procedury odwoławczej)
  i może ulec zmianie.

  Uprawnionym do składania wniosku jest podmiot wskazany w Szczegółowym opisie priorytetów Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 przyjętym przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego w wersji jednolitej w dniu 6 marca 2009 roku (zmienionym w dniu 9 kwietnia br., 24 kwietnia br., 28 maja br., 9 lipca br. oraz 20 sierpnia br.):
  1.    jst i ich związki,
  2.    jednostki organizacyjne utworzone przez jst posiadające osobowość prawną,
  3.    administracja rządowa,
  4.    nie wymienione jednostki sektora finansów publicznych,
  5.    PGL Lasy Państwowe i jego jednostki organizacyjne,
  6.    jednostki naukowe,
  7.    podmioty zarządzające obszarami chronionymi,
  8.    Zarząd Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP w Poznaniu – tylko dla jednostek będących w Krajowym Systemie Ratowniczo –Gaśniczym po uzyskaniu pozytywnej opinii Komendy Wojewódzkiej PSP w Poznaniu.

  W ramach konkursu dofinansowanie mogą otrzymać następujące rodzaje projektów:
  1.    Opracowywanie baz danych dotyczących zanieczyszczenia lasów, jakości gleb, wód i powietrza.
  2.    Budowa systemów pomiarów zanieczyszczeń w miastach oraz systemy informowania mieszkańców o poziomie zanieczyszczeń.
  3.    Budowanie i doskonalenie stanowisk do analizowania i prognozowania zagrożeń naturalnych i awarii technologicznych (w tym zakup sprzętu specjalistycznego) Wsparcie techniczne krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego.
  4.    Wsparcie lokalnego monitoringu środowiska w aspekcie zanieczyszczeń.
  5.    Utworzenie stacji kontrolnych i ostrzegawczych w zakresie jakości wód, tworzenie map terenów zalewowych, tworzenie systemów monitoringu środowiska w tym reagowania na zagrożenia.

  Poziom dofinansowania projektów z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego:
  - Projekty nie objęte pomocą publiczną – maksymalnie 60 % kosztów kwalifikowanych inwestycji ;
  - Projekty objęte pomocą publiczną – zgodnie z programem pomocy publicznej i nie więcej niż 60 %.

  Warunki dodatkowe
  1. Projekty dotyczące zapobiegania i ograniczania skutków zagrożeń naturalnych oraz przeciwdziałania poważnym awariom–od minimalnej wartości całkowitej 100 tys. PLN do maksymalnej wartości kosztów kwalifikowalnych 4 mln PLN. W/w wymienione ograniczenie kwotowe odnoszące się do maksymalnej wartości kosztów kwalifikowalnych nie dotyczy projektów o znaczeniu regionalnym realizowanych przez jednostki Państwowej Straży Pożarnej.
  2. Projekty dotyczące monitoringu środowiskowego od minimalnej wartości całkowitej 100 tys. PLN do maksymalnej wartości kosztów kwalifikowalnych 4 mln PLN.
  3. W ramach działania nie będą realizowane projekty dotyczące zapobiegania i ograniczania skutków zagrożeń naturalnych oraz przeciwdziałania poważnym awariom wspierane w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (dotyczy projektów o wartości kosztów kwalifikowanych powyżej 4 mln PLN, z uwzględnieniem warunku 1) .
  4. W ramach jednego konkursu dany beneficjent może aplikować o dofinansowanie tylko jednego projektu.
  5. W przypadku zakupu sprzętu dla OSP - warunek funkcjonowania w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym i uzyskania pozytywnej opinii Komendy Wojewódzkiej PSP w Poznaniu dotyczy wszystkich beneficjentów,
  6. Zakup sprzętu dla jednostek znajdujących się w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym obejmuje tylko nowy sprzęt.

  Beneficjentom przysługuje prawo do wniesienia pisemnego protestu do Instytucji Zarządzającej zgodnie z Ustawą o zasadach prowadzenia polityki rozwoju. Szczegółowe informacje dotyczące procedury odwoławczej oraz zasad przygotowania, składania oraz oceny wniosków o pomoc finansową do Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013 znajdują się w Regulaminie konkursu oraz innych dokumentach  dostępnych na stronie internetowej: www.wrpo2007-2013.wielkopolskie.pl

  Wzór wniosku, wzór umowy o dofinansowanie, kryteria wyboru projektów, instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie są dostępne  na stronie internetowej: www.wrpo2007-2013.wielkopolskie.pl.

  Wnioski przygotowane w innej formie nie będą przyjmowane.

  Pytania prosimy kierować na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.">Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub telefonicznie pod numery telefonów: (061) 845-62-73, (061) 845-62-71, (061) 845-62-72, (061) 845-62-10, (061) 845-62-63, (061) 845-62-68.

  Data publikacji: 31.08.2009r.
  Oddział Koordynacji Zarządzania
  Departament Polityki Regionalnej
  Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego

  system przedsiewziec

    

  badania

  Nasz Region

  Licznik dotacji

  Liczba projektów: 2424


  Łączna wartość projektów: 

  10 096 627 396,14 zł


  Wartość dofinansowania UE:

  5 544 220 108,81 zł


  Pozostało do wydania:
  46 335 731,14 PLN– Limit środków do zakontraktowania.
  Dane na dzień 07.10.2015 r.
  Przeliczono po kursie obowiązującym w październiku 2015 r. tj. 4,2356 PLN/EUR.

  Kalendarz wydarzeń

  styczeń 2020
  N P W Ś C Pt S
  29 30 31 1 2 3 4
  5 6 7 8 9 10 11
  12 13 14 15 16 17 18
  19 20 21 22 23 24 25
  26 27 28 29 30 31 1

  Newsletter

  Galeria filmowa

  Odsłon artykułów:
  15487511

  Odwiedza nas 271 gości oraz 0 użytkowników.