3

  Menu podstawowe

  Inicjatywy


  Konkursy

  Zobacz również


    baner1014


  Filmy promujące WRPO

  Konkurs nr 10/III/2009 na działanie 3.5 Wzmocnienie ochrony przeciwpowodziowej zagrożonych obszarów oraz zwiększenie retencji na terenie województwa

  ZARZĄD WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO jako Instytucja Zarządzająca Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2007 - 2013, ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów - konkurs nr 10/III/2009, ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, dla Działania 3.5 – Wzmocnienie ochrony przeciwpowodziowej zagrożonych obszarów oraz zwiększenie retencji na terenie województwa

  Beneficjent zobowiązany jest skorzystać z wzoru wniosku o dofinansowanie zamieszczonego w  Lokalnym Systemie Informatycznym do obsługi WRPO (LSI) dostępnego pod adresami http://lsi-wrpo.umww.pl lub http://lsi-wrpo2007-2013.wielkopolskie.pl.  Po wypełnieniu w systemie wniosku o dofinansowanie, beneficjent wysyła go zgodnie
  z instrukcją obsługi systemu. Wnioski nie wysłane i posiadające napis „Wydruk roboczy” nie będą przyjmowane.

  Wnioski o dofinansowanie projektów należy składać w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu – w sekretariacie, przy ul. Szczepanowskiego 15A, 60-541 Poznań od poniedziałku do piątku w godzinach: 8:00 – 15:00 lub wysłać pocztą za potwierdzeniem bądź przesyłką kurierską. Decyduje data wpływu dokumentacji do jednostki.

  Konkurs ma formułę zamkniętą.
  Oferty konkursowe można składać od 20 lipca 2009 r. do 21 sierpnia 2009 roku, do godziny 15.00. Termin rozstrzygnięcia konkursu – grudzień 2009 roku.

  Szacunkowa wielkość kwoty przewidzianej do rozdysponowania w konkursie to 14 mln euro (10% wskazanej kwoty stanowi zabezpieczenie procedury odwoławczej) i może ulec zmianie.

  Uprawnionym do składania wniosku jest podmiot wskazany w Szczegółowym opisie priorytetów Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 przyjętym przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego w wersji jednolitej w dniu 6 marca 2009 roku (zmienionym w dniu 9 kwietnia br., 24 kwietnia br. ,28 maja br. oraz 9 lipca br.):
  1. jst i ich związki,
  2. jednostki organizacyjne utworzone przez jst posiadające osobowość prawną,
  3. nie wymienione jednostki sektora finansów publicznych,
  4. PGL Lasy Państwowe i jego jednostki organizacyjne,
  5. przedsiębiorcy,
  6. podmioty zarządzające obszarami chronionymi,
  7. spółki wodne (dotyczy podmiotów posiadających osobowość prawną).
  W ramach konkursu dofinansowanie mogą otrzymać następujące rodzaje projektów:
  1. Regulacja cieków wodnych .
  2. Tworzenie polderów oraz odtwarzanie naturalnych terenów zalewowych.
  3. Przebudowa (modernizacja) i budowa małych zbiorników wielozadaniowych (o pojemności, od 250 tys. m3 do 10 mln m3)
  4. Przebudowa (modernizacja) i budowa wałów przeciwpowodziowych.
  5. Przebudowa (modernizacja) i budowa budowli piętrzących.

  Poziom dofinansowania projektów z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego:
  - Projekty nie objęte pomocą publiczną – maksymalnie 70 % kosztów kwalifikowalnych;
  - Projekty objęte pomocą publiczną – zgodnie z programem pomocy publicznej, ale nie więcej niż 70 %.

  Beneficjentom przysługuje prawo do wniesienia pisemnego protestu do Instytucji Zarządzającej zgodnie z Ustawą o zasadach prowadzenia polityki rozwoju. Szczegółowe informacje dotyczące procedury odwoławczej oraz zasad przygotowania, składania oraz oceny wniosków o pomoc finansową do Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013 znajdują się w Regulaminie konkursu oraz innych dokumentach  dostępnych na stronie internetowej: www.wrpo2007-2013.wielkopolskie.pl

  Wzór wniosku, wzór umowy o dofinansowanie, kryteria wyboru projektów, instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie są dostępne  na stronie internetowej: www.wrpo2007-2013.wielkopolskie.pl. Wnioski przygotowane w innej formie nie będą przyjmowane.

  Pytania prosimy kierować na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub telefonicznie pod numery telefonów: (061) 845-62-73, (061) 845-62-71, (061) 845-62-72, (061) 845-62-10, (061) 845-62-63, (061) 845-62-68.

  Data publikacji: 20.07.2009 r.
  Departament Polityki Regionalnej
  Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego

  Informacja uzupełniająca z dnia 30.07.2009r.
  W związku z oczywistą pomyłką pisarską we wzorze umowy o dofinansowanie w §16 ust. 10 zmieniono zapis 10% na 15%, we wzorze zobowiązania dla jednostek własnych samorządu województwa wielkopolskiego w §15 ust. 8 zmieniono zapis 10% na 15% oraz w §8 ust. 3 dodano brakujące słowo „Zarządzającą”.

  system przedsiewziec

    

  badania

  Nasz Region

  Licznik dotacji

  Liczba projektów: 2424


  Łączna wartość projektów: 

  10 096 627 396,14 zł


  Wartość dofinansowania UE:

  5 544 220 108,81 zł


  Pozostało do wydania:
  46 335 731,14 PLN– Limit środków do zakontraktowania.
  Dane na dzień 07.10.2015 r.
  Przeliczono po kursie obowiązującym w październiku 2015 r. tj. 4,2356 PLN/EUR.

  Kalendarz wydarzeń

  styczeń 2020
  N P W Ś C Pt S
  29 30 31 1 2 3 4
  5 6 7 8 9 10 11
  12 13 14 15 16 17 18
  19 20 21 22 23 24 25
  26 27 28 29 30 31 1

  Newsletter

  Galeria filmowa

  Odsłon artykułów:
  15475983

  Odwiedza nas 369 gości oraz 0 użytkowników.