3

  Menu podstawowe

  Inicjatywy


  Konkursy

  Zobacz również


    baner1014


  Filmy promujące WRPO

  Konkurs nr 09/III/2009 na działanie 3.3 Wsparcie ochrony przyrody

  ZARZĄD WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO jako Instytucja Zarządzająca Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2007 - 2013, ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów - konkurs nr 09/III/2009, ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, dla Działania 3.3 – Wsparcie ochrony przyrody

  Beneficjent zobowiązany jest skorzystać z wzoru wniosku o dofinansowanie zamieszczonego w Lokalnym Systemie Informatycznym do obsługi WRPO (LSI) dostępnego pod adresami http://lsi-wrpo.umww.pl lub http://lsi-wrpo2007-2013.wielkopolskie.pl.  Po wypełnieniu w systemie wniosku o dofinansowanie, beneficjent wysyła go zgodnie z instrukcją obsługi systemu. Wnioski nie wysłane i posiadające napis „Wydruk roboczy” nie będą przyjmowane.

  Wnioski o dofinansowanie projektów należy składać w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu – w sekretariacie, przy ul. Szczepanowskiego 15A, 60-541 Poznań od poniedziałku do piątku w godzinach: 8:00 – 15:00 lub wysłać pocztą za potwierdzeniem bądź przesyłką kurierską. Decyduje data wpływu dokumentacji do jednostki.

  Konkurs ma formułę zamkniętą.
  Oferty konkursowe można składać od 20 lipca 2009 roku do 21 sierpnia 2009 roku, do godziny 15.00. Termin rozstrzygnięcia konkursu – grudzień 2009 roku.

  Szacunkowa wielkość kwoty przewidzianej do rozdysponowania w konkursie wynosi 7 mln zł (10% wskazanej kwoty stanowi zabezpieczenie procedury odwoławczej) i może ulec zmianie.

  Uprawnionym do składania wniosku jest podmiot wskazany w Szczegółowym opisie priorytetów Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 przyjętym przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego w wersji jednolitej w dniu 6 marca 2009 roku (zmienionym w dniu 9 kwietnia br., 24 kwietnia br., 28 maja br. oraz 9 lipca br.):
  1. jst i ich związki,
  2. jednostki organizacyjne utworzone przez jst posiadające osobowość prawną,
  3. administracja rządowa,
  4. nie wymienione jednostki sektora finansów publicznych,
  5. podmioty działające w oparciu o umowę o partnerstwie publiczno-prywatnym,
  6. PGL Lasy Państwowe i jego jednostki organizacyjne,
  7. przedsiębiorcy,
  8. jednostki naukowe,
  9. podmioty zarządzające obszarami chronionymi;
  10. szkoły wyższe,
  11. osoby prawne i fizyczne będące organami prowadzącymi szkoły i placówki oświatowe i kulturalne,
  12. organizacje pozarządowe,
  13. zarządcy dróg i linii kolejowych.

  W ramach konkursu dofinansowanie mogą otrzymać następujące rodzaje projektów:
  1. Odbudowa zdegradowanych siedlisk nieleśnych, leśnych i wodnych oraz czynna ich ochrona.
  2. Budowa infrastruktury edukacyjnej na obszarach chronionych (w tym Natura 2000), oraz wyposażenie centrów edukacji ekologicznej
  3. Ochrona gatunków o zagrożonych pulach genowych,
  4. Kampanie promocyjne i informacyjne oraz imprezy masowe na poziomie ponadpowiatowym,
  5. Przejścia dla zwierząt i przepławki dla ryb,
  6. Plany ochrony dla obszarów chronionych w tym Natura 2000.

  Poziom dofinansowania projektów z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego:
  - Projekty nie objęte pomocą publiczną – maksymalnie 70 % kosztów kwalifikowalnych;
  - Projekty objęte pomocą publiczną – zgodnie z programem pomocy publicznej, ale nie więcej niż 70 %.

  Warunki dodatkowe:
  1. Rodzaje projektów 1, 3 i 4 – o wartości od 100 tys. PLN do 400 tys. PLN kosztów kwalifikowalnych;
  2. Rodzaje projektów 2 i 6 – o wartości od 50 tys. PLN do 400 tys. PLN kosztów kwalifikowalnych ;
  3. Rodzaj projektu 5 – o wartości do 2 mln PLN kosztów kwalifikowalnych

  Beneficjentom przysługuje prawo do wniesienia pisemnego protestu do Instytucji Zarządzającej zgodnie z Ustawą o zasadach prowadzenia polityki rozwoju. Szczegółowe informacje dotyczące procedury odwoławczej oraz zasad przygotowania, składania oraz oceny wniosków o pomoc finansową do Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013 znajdują się w Regulaminie konkursu oraz innych dokumentach  dostępnych na stronie internetowej: www.wrpo2007-2013.wielkopolskie.pl.
   
  Wzór wniosku, wzór umowy o dofinansowanie, kryteria wyboru projektów, instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie są  dostępne  na stronie internetowej: www.wrpo2007-2013.wielkopolskie.pl. Wnioski przygotowane w innej formie nie będą przyjmowane.

  Pytania prosimy kierować na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub telefonicznie pod numery telefonów: (061) 845-62-72, (061) 845-62-73, (061) 845-62-71, (061) 845-62-10, (061) 845-62-63, (061) 845-62-68.

  Data publikacji: 20.07.2009 r.
  Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego
  Departament Polityki Regionalnej

  Informacja uzupełniająca z dnia 30.07.2009r.
  W związku z oczywistą pomyłką pisarską we wzorze umowy o dofinansowanie w §16 ust. 10 zmieniono zapis 10% na 15%.

   

  system przedsiewziec

    

  badania

  Nasz Region

  Licznik dotacji

  Liczba projektów: 2424


  Łączna wartość projektów: 

  10 096 627 396,14 zł


  Wartość dofinansowania UE:

  5 544 220 108,81 zł


  Pozostało do wydania:
  46 335 731,14 PLN– Limit środków do zakontraktowania.
  Dane na dzień 07.10.2015 r.
  Przeliczono po kursie obowiązującym w październiku 2015 r. tj. 4,2356 PLN/EUR.

  Kalendarz wydarzeń

  styczeń 2020
  N P W Ś C Pt S
  29 30 31 1 2 3 4
  5 6 7 8 9 10 11
  12 13 14 15 16 17 18
  19 20 21 22 23 24 25
  26 27 28 29 30 31 1

  Newsletter

  Galeria filmowa

  Odsłon artykułów:
  15475760

  Odwiedza nas 427 gości oraz 0 użytkowników.