3

  Menu podstawowe

  Inicjatywy


  Konkursy

  Zobacz również


    baner1014


  Filmy promujące WRPO

  Konkurs nr 01/III/2008 na działanie 3.3 Wsparcie ochrony przyrody

  ZARZĄD WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO, jako Instytucja Zarządzająca Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2007 - 2013 ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, dla Działania 3.3 Wsparcie ochrony przyrody

  Instytucją Pośredniczącą dla Priorytetu III WRPO „Środowisko przyrodnicze” jest Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu - http://www.wfosgw.poznan.pl/Fundusze_Europejskie.html

  Data publikacji: 27.02.2008r.

  >Dodatkowy dokument:

  W związku z faktem, iż w ramach Działania 3.3 "Wsparcie ochrony przyrody" WRPO 2007-2013 mogą ubiegać się tylko beneficjenci składający projekty nie generujące przychodu, w załączeniu przekazujemy Oświadczenie beneficjenta (Oświadczenie _projekt generujący przychód), które należy złożyć wraz z pozostałymi dokumentami niezbędnymi do ubiegania się o wsparcie w ramach powyższego działania.           Data wprowadzenia dokumentu: 20.03.2008r.

  Załączniki:

  Regulamin konkursu Działanie 3.3 WRPO

  Instrukcja wypełniania Formularza w zakresie Oceny Oddziaływania na Środowisko

  Załącznik do wniosku Działanie 3.3 - Formularz w zakresie Oceny Oddziaływania na Środowisko

  Załącznik do wniosku Działanie 3.3 - EFEKT RZECZOWY 

  Załącznik do wniosku Działanie 3.3 - oświadczenie o kwalifikowalności podatku VAT

  Załącznik do wniosku Działanie 3.3 - oświadczenie o niekwalifikowalności podatku VAT

  Załącznik do wniosku Działanie 3.3 - Szczegółowy harmonogram rzeczowo – finansowy projektu

  Załącznik do wniosku Działanie 3.3 - instrukcja do harmonogramu rzeczowo – finansowego projektu

  Załącznik do wniosku Działanie 3.3 - POMOC PUBLICZNA DLA PRZEDSIĘBIORCÓW

  Załącznik do wniosku Działanie 3.3 - oświadczenie o zachowaniu celów i trwałości projektu

  Załącznik do wniosku Działanie 3.3 - oświadczenie o niewspółfinansowaniu projektu z innych instrumentów polityki strukturalnej UE

  Załącznik do wniosku Działanie 3.3 o nie wykluczeniu z ubiegania się o dofinansowanie 

  Załącznik do wniosku Działanie 3.3 - oświadczenie o przestrzeganiu ustawy Prawo Zamówień Publicznych

  Załącznik do wniosku Działanie 3.3 - oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane

  Załącznik do wniosku Działanie 3.3 - oświadczenie o zabezpieczeniu środków na realizację inwestycji

  Ogłoszenie o naborze wniosków Działanie 3.3 WRPO

  Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie Działanie 3.3 WRPO

  Załącznik nr 1 do instrukcji wypełniania wniosku o dofinansowanie

  Załącznik nr 2 do instrukcji wypełniania wniosku o dofinansowanie

  Załącznik nr 3 do instrukcji wypełniania wniosku o dofinansowanie

  Wniosek o dofinansowanie Działanie 3.3 WRPO

  Wytyczne do sporządzenia Uproszczonego Studium Wykonalności dla projektów realizowanych w ramach Działania 3.3 Wsparcie ochrony przyrody

  Uchwały Zarządu Województwa Wielkopolskiego dotyczące konkursu Działanie 3.3

  Umowa o dofinansowanie projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu III „Środowisko przyrodnicze”

  Oświadczenie _projekt generujący przychód

  Banerek Wielkopolska OK 209

  system przedsiewziec

    

  badania

  Nasz Region

  nasz region

  Licznik dotacji

  Liczba projektów: 2424


  Łączna wartość projektów: 

  10 096 627 396,14 zł


  Wartość dofinansowania UE:

  5 544 220 108,81 zł


  Pozostało do wydania:
  46 335 731,14 PLN– Limit środków do zakontraktowania.
  Dane na dzień 07.10.2015 r.
  Przeliczono po kursie obowiązującym w październiku 2015 r. tj. 4,2356 PLN/EUR.

  Kalendarz wydarzeń

  styczeń 2020
  N P W Ś C Pt S
  29 30 31 1 2 3 4
  5 6 7 8 9 10 11
  12 13 14 15 16 17 18
  19 20 21 22 23 24 25
  26 27 28 29 30 31 1

  Newsletter

  Galeria filmowa

  Odsłon artykułów:
  15487269

  Odwiedza nas 126 gości oraz 0 użytkowników.