3

  Menu podstawowe

  Inicjatywy


  Konkursy

  Zobacz również


    baner1014


  Filmy promujące WRPO

  Komitet zatwierdzi kryteria oceny projektów

  W poniedziałek 20 kwietnia odbędzie się inauguracyjne posiedzenie Komitetu Monitorującego Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020 (WRPO 2014+). Jednym z punktów porządku obrad jest przyjęcie kryteriów oceny projektów dla części działań i poddziałań WRPO 2014+.

  12 marca 2015 r. Zarząd Województwa Wielkopolskiego przyjął uchwałę w sprawie ustanowienia Komitetu Monitorującego WRPO 2014+. W jego skład weszli przedstawiciele Instytucji Zarządzającej (w tym reprezentujący Zarząd Województwa Wielkopolskiego), strony samorządowej, rządowej, partnerzy społeczno-gospodarczy oraz obserwatorzy. W skład Komitetu z głosem doradczym wchodzi także Komisja Europejska. Na czele KM stanął Marek Woźniak, marszałek województwa wielkopolskiego, a funkcje jego zastępcy pełni Wojciech Jankowiak, wicemarszałek.

  Komitet Monitorujący działa jako niezależny organ pełniący funkcje doradczo-opiniodawcze. Będzie on zajmował się przeglądem wdrażania WRPO 2014+ i postępów w osiąganiu jego celów. W jego gestii będzie m.in. zatwierdzenie kryteriów wyboru projektów, konsultowanie i akceptowanie zmian programu operacyjnego proponowanych przez Instytucję Zarządzającą oraz przedstawianie uwag dotyczących wdrażania i ewaluacji programu, w tym przedsięwzięć na rzecz zmniejszania obciążenia administracyjnego dla beneficjentów oraz monitorowanie działań podjętych w ich następstwie.

  Pierwsze posiedzenie KM odbędzie się 20 kwietnia. W programie jest zatwierdzenie kryteriów oceny projektów dla części działań i poddziałań WRPO 2014+ (kryteria dotyczące wszystkich pozostałych działań zostaną zatwierdzone na kolejnych posiedzeniach KM). Ustalenie zasad oceniania jest jednym z ostatnich etapów poprzedzających uruchomienie naborów  w ramach WRPO 2014+.

  Data publikacji: 17.04.2015 r.
  Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu
  Departament Polityki Regionalnej
  Oddział Informacji, Promocji i Szkoleń

  system przedsiewziec

    

  badania

  Nasz Region

  Licznik dotacji

  Liczba projektów: 2424


  Łączna wartość projektów: 

  10 096 627 396,14 zł


  Wartość dofinansowania UE:

  5 544 220 108,81 zł


  Pozostało do wydania:
  46 335 731,14 PLN– Limit środków do zakontraktowania.
  Dane na dzień 07.10.2015 r.
  Przeliczono po kursie obowiązującym w październiku 2015 r. tj. 4,2356 PLN/EUR.

  Kalendarz wydarzeń

  kwiecień 2020
  N P W Ś C Pt S
  29 30 31 1 2 3 4
  5 6 7 8 9 10 11
  12 13 14 15 16 17 18
  19 20 21 22 23 24 25
  26 27 28 29 30 1 2

  Newsletter

  Galeria filmowa

  Odsłon artykułów:
  15999241

  Odwiedza nas 693 gości oraz 0 użytkowników.