3

  Menu podstawowe

  Inicjatywy


  Konkursy

  Zobacz również


    baner1014


  Filmy promujące WRPO

  Stanowisko Ministerstwa Finansów dotyczące sposobu postępowania w odniesieniu do nadwyżki środków mogącej pojawić się w projektach współfinansowanych ze środków wspólnotowych i realizowanych z wykorzystaniem uproszczonych metod rozliczania wydatków

  Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego przedstawia poniżej stanowisko Ministerstwa Finansów dotyczące sposobu postępowania w odniesieniu do nadwyżki środków mogącej pojawić się w projektach współfinansowanych ze środków wspólnotowych i realizowanych z wykorzystaniem uproszczonych metod rozliczania wydatków.

  Opodatkowanie podatkiem dochodowym dochodów osób fizycznych reguluje ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz.361, z późn. zm.) dalej zwana „ustawą”. Opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a, 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

  Stosownie do art. 21 ust. 1 pkt 129 ustawy wolne od podatku dochodowego są dotacje, w rozumieniu przepisów o finansach publicznych, otrzymane z budżetu państwa lub budżetów jednostek samorządu terytorialnego.

  Natomiast zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 136 ustawy wolne od podatku dochodowego są płatności na realizację projektów w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich, otrzymane z Banku Gospodarstwa Krajowego, z wyłączeniem płatności otrzymanych przez wykonawców.  Z tym, że zwolnienie określone w tym przepisie nie ma zastosowania do przychodów ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej oraz spółdzielczego stosunku pracy (art. 21 ust. 32 ustawy).

  Powołane wyżej zwolnienia mają charakter przedmiotowy, co oznacza, że wolne od podatku dochodowego są w całości dotacje i płatności, o których mowa w tych przepisach, niezależnie od zasad ich rozliczania określonych w przepisach prawa.

  Jednocześnie wydatki sfinansowane z dotacji i płatności, które są zwolnione od podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 129 i 136 ustawy, nie mogą być zaliczone do kosztów podatkowych. Stanowi o tym art. 23 ust. 1 pkt 56 ustawy.

  Data publikacji: 8.04.2015 r.
  Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego
  Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego

  Banerek Wielkopolska OK 209

  system przedsiewziec

    

  badania

  Nasz Region

  nasz region

  Licznik dotacji

  Liczba projektów: 2424


  Łączna wartość projektów: 

  10 096 627 396,14 zł


  Wartość dofinansowania UE:

  5 544 220 108,81 zł


  Pozostało do wydania:
  46 335 731,14 PLN– Limit środków do zakontraktowania.
  Dane na dzień 07.10.2015 r.
  Przeliczono po kursie obowiązującym w październiku 2015 r. tj. 4,2356 PLN/EUR.

  Kalendarz wydarzeń

  kwiecień 2020
  N P W Ś C Pt S
  29 30 31 1 2 3 4
  5 6 7 8 9 10 11
  12 13 14 15 16 17 18
  19 20 21 22 23 24 25
  26 27 28 29 30 1 2

  Newsletter

  Galeria filmowa

  Odsłon artykułów:
  16027836

  Odwiedza nas 181 gości oraz 0 użytkowników.