3

  Menu podstawowe

  Inicjatywy


  Konkursy

  Zobacz również


    baner1014


  Filmy promujące WRPO

  Konkurs nr 03/III/2008 na działanie 3.4 Gospodarka wodno-ściekowa

  ZARZĄD WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO jako Instytucja Zarządzająca Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2007 - 2013 ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, dla Działania 3.4 – Gospodarka wodno – ściekowa (Konkurs Nr 03/III/2008)

  Rodzaje projektów, na które można uzyskać dofinansowanie w ramach konkursu oraz rodzaje podmiotów uprawnionych do składania wniosku wskazane są w Szczegółowym opisie priorytetów Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013 przyjętym przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego w wersji jednolitej w dniu 29.05.2008r. i zmienionym w dniu 21 sierpnia br. oraz w dniu 2 października br., dostępnym na stronie internetowej www.wrpo2007-2013.wielkopolskie.pl.
   
  Wnioski o dofinansowanie projektów należy składać w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu – w sekretariacie, przy ul. Szczepanowskiego 15A, od poniedziałku do piątku w godzinach: 8:00 – 15:00 lub wysłać pocztą za potwierdzeniem odbioru bądź przesyłką kurierską. Decyduje data wpływu dokumentacji do jednostki.

  Konkurs ma charakter zamknięty, dwustopniowy (z preselekcją wniosków). Oferty konkursowe można składać od 08.10.2008 roku do 05.12.2008 roku, do godziny 15.00. Przewidywany termin rozstrzygnięcia konkursu: 09.08.2010r.
  Wielkość kwoty przewidzianej do rozdysponowania w ramach konkursu wynosi 150 mln zł i może ulec zmianie (10% wskazanej kwoty stanowi zabezpieczenie procedury odwoławczej).

  Poziom dofinansowania projektów z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi:
  -maksymalnie 85 % wydatków kwalifikowalnych,

  Szczegółowe regulacje dotyczące poziomu dofinansowania oraz minimalnych wartości poszczególnych typów projektów znajdują się w Szczegółowym opisie priorytetów Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013.

  Kryteria wyboru projektów, wzór wniosku preselekcyjnego/wniosku o dofinansowanie projektu, wzór umowy o dofinansowanie projektu, szczegółowe informacje o zasadach przygotowania i składania wniosków preselekcyjnych/ wniosków o dofinansowanie w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013, Regulamin konkursu, a także inne dokumenty znajdują się na stronie internetowej: www.wrpo2007-2013.wielkopolskie.pl oraz www.wfosgw.poznan.pl. 

  Pytania prosimy kierować na adresy e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. oraz Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub telefonicznie pod numery telefonów: (061) 845-62-16,  (061) 845-62-10, (061) 845-62-73

  Data publikacji: 08.10.2008r.
  Oddział Koordynacji Zarządzania
  Departament Polityki Regionalnej
  Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu

   

  Dopisek z dnia 04.02.2009r. 
  Uwaga!
  W związku z wejściem w życie Rozporządzenia Rady (WE) nr 1341/2008 z dnia 18 grudnia 2008 r. zmieniającego Rozporządzenie (WE) nr 1083/2006 ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności w odniesieniu do niektórych projektów generujących dochody, informujemy, że dla projektów o wartości poniżej 1 mln euro przewidzianych do dofinansowania w ramach Działania 3.4 nie ma obowiązku przeprowadzania badania tzw. luki finansowej w przygotowywanych przez beneficjentów studiach wykonalności.

  Ponadto przy przygotowywaniu studium wykonalności zalecamy stosowanie reguł zawartych w Wytycznych MRR w zakresie wybranych zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym projektów generujących dochód, które uwzględniają zapisy Rozporządzenia 1341/2008.

  Załączniki:

  Ogłoszenie o konkursie na Działanie 3.4

  Regulamin konkursu z załącznikami

  Wniosek preselekcyjny z załącznikami

  Instrukcja wypelniania wniosku preselekcyjnego z załącznikami

  Wniosek o dofinansowanie z załącznikami

  Instrukcja wypelniania wniosku o dofinansowanie z załącznikami

  Wytyczne-studium wykonalności - Działanie 3.4

  Wzór umowy dla Priorytetu III z załącznikami

  Uchwały Zarządu Województwa Wielkopolskiego dotyczące konkursu na Działanie 3.4

  system przedsiewziec

    

  badania

  Nasz Region

  Licznik dotacji

  Liczba projektów: 2424


  Łączna wartość projektów: 

  10 096 627 396,14 zł


  Wartość dofinansowania UE:

  5 544 220 108,81 zł


  Pozostało do wydania:
  46 335 731,14 PLN– Limit środków do zakontraktowania.
  Dane na dzień 07.10.2015 r.
  Przeliczono po kursie obowiązującym w październiku 2015 r. tj. 4,2356 PLN/EUR.

  Kalendarz wydarzeń

  styczeń 2020
  N P W Ś C Pt S
  29 30 31 1 2 3 4
  5 6 7 8 9 10 11
  12 13 14 15 16 17 18
  19 20 21 22 23 24 25
  26 27 28 29 30 31 1

  Newsletter

  Galeria filmowa

  Odsłon artykułów:
  15487361

  Odwiedza nas 130 gości oraz 0 użytkowników.