3

  Menu podstawowe

  Inicjatywy


  Konkursy

  Zobacz również


    baner1014


  Filmy promujące WRPO

  Konkurs Nr 14/III/2012 na Działanie 3.7 „Zwiększenie wykorzystania odnawialnych zasobów energii”, schemat III i V

  ZARZĄD WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO jako Instytucja Zarządzająca Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2007 - 2013 ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów (Konkurs Nr 14/III/2012) ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, dla następującego działania: Działanie 3.7  „Zwiększenie wykorzystania odnawialnych zasobów energii”, schemat III i V.

  Wnioski o dofinansowanie projektów należy składać w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu – w sekretariacie, przy ul. Szczepanowskiego 15A, 60-541 Poznań, od poniedziałku do piątku w godzinach: 8:00 – 15:00 lub wysłać pocztą za potwierdzeniem bądź przesyłką kurierską. Decyduje data wpłynięcia dokumentacji do jednostki.

  Konkurs ma charakter zamknięty, jednostopniowy.

  Oferty konkursowe można składać od 26 marca 2012 roku do 30 maja 2012 roku, do godziny 15.00. Termin rozstrzygnięcia konkursu – sierpień 2012 roku.

  Szacunkowa wielkość kwoty przewidzianej do rozdysponowania w konkursie (w podziale na: Schemat III – 3,5 mln euro; Schemat V – 3,5 mln euro) wynosi 7 mln euro  (10% wskazanej kwoty stanowi zabezpieczenie procedury odwoławczej) i może ulec zmianie.

  Uprawnionymi do składania wniosku są podmioty wskazane w Szczegółowym opisie priorytetów Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 przyjętym przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego w wersji jednolitej w dniu 16 grudnia 2010 roku (zmienionego w dniu 30 czerwca 2011 roku, 31 października 2011 roku, 16 listopada 2011 roku, 3 lutego 2012 roku, 2 lutego 2012 roku oraz 9 lutego 2012 roku) tj:

   • jednostki samorządu terytorialnego i ich związki,
   • jednostki organizacyjne utworzone przez jst posiadające osobowość prawną,
   • administracja rządowa,
   • nie wymienione jednostki sektora finansów publicznych,
   • podmioty działające w oparciu o umowę o partnerstwie publiczno-prywatnym,
   • PGL Lasy Państwowe i jego jednostki organizacyjne,
   • przedsiębiorcy,
   • jednostki naukowe,
   • szkoły wyższe,
   • spółki wodne (dotyczy podmiotów posiadających osobowość prawną),
   • podmioty prawne związków wyznaniowych.

  Konkurs dotyczy projektów realizowanych w ramach schematów III i V w zakresie:

  Budowy i rozbudowy:

   • Schemat III - urządzeń grzewczych opalanych biomasą z instalacją do przesyłu energii oraz urządzeń do produkcji energii z instalacją do przesyłu energii w oparciu o biomasę i biogaz,
   • Schemat V - urządzeń grzewczych zasilanych energią geotermiczną z instalacją do przesyłu energii.

  Poziom dofinansowania projektów z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi:

   • projekty nie objęte pomocą publiczną -  maksymalnie 85 % kosztów kwalifikowanych,
   • projekty objęte pomocą publiczną – zgodnie z programem pomocy publicznej, ale nie więcej niż 85 %

  Beneficjentom przysługuje prawo do wniesienia pisemnego protestu do Instytucji Zarządzającej zgodnie z Ustawą o zasadach prowadzenia polityki rozwoju. Szczegółowe informacje dotyczące procedury odwoławczej oraz zasad przygotowania, składania oraz oceny wniosków o pomoc finansową do Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013 znajdują się w Regulaminie konkursu oraz innych dokumentach  (np. wzór wniosku, wzór umowy o dofinansowanie, kryteria wyboru projektów, instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie) dostępnych na stronie internetowej: www.wrpo2007-2013.wielkopolskie.pl oraz  www.wfosgw.poznan.plWnioski przygotowane w innej formie nie będą przyjmowane.

  Pytania prosimy kierować na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub telefonicznie pod numery telefonów: Maciej Lum 61/845-62-68, Aneta Sobczak 61/845-62-84, Andrzej Dymek 61/845-62-74, Katarzyna Bosa 61/845-62-63, Marika Kuncewicz 61/845-62-11, Aneta Fiałkowska 61/845-62-71, Anna Romanowska 61/845-62-73.

  Data publikacji: 23.03.2012 r.
  Departament Polityki Regionalnej
  Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego

  system przedsiewziec

    

  badania

  Nasz Region

  Licznik dotacji

  Liczba projektów: 2424


  Łączna wartość projektów: 

  10 096 627 396,14 zł


  Wartość dofinansowania UE:

  5 544 220 108,81 zł


  Pozostało do wydania:
  46 335 731,14 PLN– Limit środków do zakontraktowania.
  Dane na dzień 07.10.2015 r.
  Przeliczono po kursie obowiązującym w październiku 2015 r. tj. 4,2356 PLN/EUR.

  Kalendarz wydarzeń

  styczeń 2020
  N P W Ś C Pt S
  29 30 31 1 2 3 4
  5 6 7 8 9 10 11
  12 13 14 15 16 17 18
  19 20 21 22 23 24 25
  26 27 28 29 30 31 1

  Newsletter

  Galeria filmowa

  Odsłon artykułów:
  15487399

  Odwiedza nas 138 gości oraz 0 użytkowników.