Konkurs nr 16/II/2011 na działanie 2.6 Rozwój regionalnej infrastruktury lotniczej

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO jako Instytucja Zarządzająca Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2007 - 2013, ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów, konkurs nr 16/II/2011, ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, dla Działania 2.6 „Rozwój regionalnej infrastruktury lotniczej”.

Wnioski o dofinansowanie projektów należy składać w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego, w Departamencie Wdrażania Programu Regionalnego, ul. Szyperska 14, 61-754 Poznań, od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 – 15:00 lub wysłać pocztą za potwierdzeniem bądź przesyłką kurierską. Decyduje data wpływu dokumentacji do jednostki.

Konkurs ma formułę zamkniętą. Oferty konkursowe można składać od 7 października 2011 r. do 8 listopada 2011 r., do godziny 15.00. Termin rozstrzygnięcia konkursu – marzec 2012 r.

Szacunkowa wielkość kwoty przewidzianej do rozdysponowania w konkursie to 800 000,00 € i może ulec zmianie.

Uprawnionym do składania wniosków jest następujący podmiot wskazany w Szczegółowym opisie priorytetów Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013, przyjętym przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego w wersji jednolitej w dniu 16 grudnia 2010 roku (zmienionym w dniu 19 maja br. oraz 30 czerwca br.):
- Podmiot zarządzający PL Poznań-Ławica.

W ramach konkursu dofinansowanie mogą otrzymać następujące rodzaje projektów:
- Budowa lub modernizacja terminali pasażerskich;
- Budowa lub modernizacja infrastruktury lotniskowej: pasów startowych, dróg kołowania, płyty lotniska, stanowisk postojowych;
- Rozbudowa infrastruktury i systemów łączności, nawigacji i dozorowania;
- Rozbudowa systemów ochrony lotnisk, w tym niezbędna rozbudowa infrastruktury oraz zakup środków do kontroli bezpieczeństwa osób, bagażu, ładunków i poczty;
- Rozbudowa systemów bezpieczeństwa lotnisk, w tym środków niezbędnych do zabezpieczenia przeciwpożarowego (m.in. budowa strażnic Lotniskowej Straży Pożarnej, zakup pojazdów bojowych Lotniskowej Straży Pożarnej);
- Rozbudowa systemów bezpieczeństwa lotniczych urządzeń naziemnych;
- Rozbudowa i budowa ogrodzeń aktywnych, również z systemem zabezpieczenia przed wtargnięciem osób nieuprawnionych.

Poziom dofinansowania projektów z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego:
- projekty nie objęte pomocą publiczną - maksymalnie 80% kosztów kwalifikowanych inwestycji
- projekty objęte pomocą publiczną - wsparcie będzie udzielane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 8 października 2009 roku w sprawie udzielania pomocy na inwestycje w zakresie portów lotniczych w ramach regionalnych programów operacyjnych.
W zakresie bezpieczeństwa mogą być realizowane projekty o kosztach kwalifikowalnych nieprzekraczających 4 000 000 zł.

Beneficjentom przysługuje prawo do wniesienia pisemnego protestu do Instytucji Zarządzającej zgodnie z Ustawą o zasadach prowadzenia polityki rozwoju. Szczegółowe informacje dotyczące procedury odwoławczej oraz zasad przygotowania, składania oraz oceny wniosków o pomoc finansową do Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013 znajdują się w Regulaminie konkursu oraz innych dokumentach  (np. wzór wniosku, wzór umowy o dofinansowanie, kryteria wyboru projektów, instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie) dostępnych na stronie internetowej: www.wrpo2007-2013.wielkopolskie.pl.

Wnioski przygotowane w innej formie nie będą przyjmowane. Pytania prosimy kierować na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub telefonicznie pod nr telefonu: (61) 626 61 10

Data publikacji: 07.10.2011 r.
Departament Wdrażania Programu Regionalnego
Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego