3

  Menu podstawowe

  Inicjatywy


  Konkursy

  Zobacz również


    baner1014


  Filmy promujące WRPO

  Konkurs nr 08/I/2009 na działanie 1.4 Wsparcie przedsięwzięć powiązanych z Regionalną Strategią Innowacji

  ZARZĄD WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO, jako Instytucja Zarządzająca Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2007 - 2013, ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów, konkurs nr 08/I/2009, ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, na Działanie 1.4 Wsparcie przedsięwzięć powiązanych z Regionalną Strategią Innowacji

  Schemat I Kompleksowe wsparcie świadczenia usług dla przedsiębiorstw
  Schemat II Infrastruktura badawczo-rozwojowa.


  Wnioski o dofinansowanie projektów należy składać w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego, w Departamencie Wdrażania Programu Regionalnego, ul. Strzelecka 49, 61-846 Poznań, od poniedziałku do piątku w godzinach: 8:00 – 15:00 lub wysłać pocztą za potwierdzeniem bądź przesyłką kurierską. Decyduje data wpływu dokumentacji do jednostki.

  Konkurs ma formułę zamkniętą. Oferty konkursowe można składać od 29.10.2009 r. do 29.01.2010 r. do godziny 15.00. Termin rozstrzygnięcia konkursu: II połowa maja 2010 r.

  Szacunkowa wielkość kwoty przewidzianej do rozdysponowania w konkursie: 28 000 000,00 EUR:
  - Schemat I: 25 000 000,00 EUR
  - Schemat II: 3 000 000,00 EUR
  i może ulec zmianie.
     
  Uprawnionymi do składania wniosku są podmioty wskazane w Szczegółowym opisie priorytetów Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013 przyjętym przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego w wersji jednolitej w dniu 6 marca 2009 roku (zmienionym w dniu 9 kwietnia br., 24 kwietnia br., 28 maja br., 9 lipca br., 20 sierpnia br., 28 września br. oraz 23 października br.) tj.
  - w Schemacie I: Instytucje otoczenia biznesu (tj. mikro-, mali lub średni przedsiębiorcy, a także przedsiębiorcy inni niż mikro-, mali lub średni przedsiębiorcy, bez względu na formę prawną, którzy nie działają dla zysku lub przeznaczają zysk na cele statutowe i prowadzą działalność służącą tworzeniu korzystnych warunków dla rozwoju przedsiębiorczości)
  - w Schemacie II: Podmioty prowadzące działalność gospodarczą w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych, w tym w szczególności szkoły wyższe, jednostki naukowe i przedsiębiorcy.

  W ramach konkursu dofinansowanie mogą otrzymać następujące rodzaje projektów:
  - w Schemacie I: Tworzenie nowych i rozwój istniejących instytucji otoczenia biznesu oraz  instytucji pośredniczących pomiędzy nauką a biznesem, takich jak: inkubatory przedsiębiorczości, parki przemysłowe, parki naukowo-technologiczne, inkubatory technologiczne, inkubatory przedsiębiorczości akademickiej, centra transferu technologii inne ośrodki innowacyjności
  - w Schemacie II: Budowa i rozbudowa obiektów oraz zakup urządzeń niezbędnych do prowadzenia prac badawczych i rozwojowych.

  Poziom dofinansowania projektów z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego dla danego typu i rodzaju projektu:
  w ramach Schematu I Kompleksowe wsparcie świadczenia usług dla przedsiębiorstw:
  - maksymalnie 60 % wydatków kwalifikowalnych dla mikro- i małych przedsiębiorstw
  - maksymalnie 50 % wydatków kwalifikowalnych dla średnich przedsiębiorstw
  - maksymalnie 40 % wydatków kwalifikowalnych dla dużych przedsiębiorstw
  - maksymalnie 40 % wydatków kwalifikowalnych dla przedsiębiorstw prowadzących działalność gospodarczą w sektorze transportu
  w ramach Schematu II Infrastruktura badawczo-rozwojowa:
  - maksymalnie 50 % wydatków kwalifikowalnych dla mikro-, małych, średnich i dużych przedsiębiorstw.

  Maksymalna wartość dofinansowania wynosi:
  - w Schemacie I: poniżej 24 000 000,00 PLN, w tym dla części objętej mechanizmem elastyczności – cross financing – do 700 000,00 PLN
  - w Schemacie II: do 700 000,00 PLN.

  Maksymalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu:

  - w Schemacie I: poniżej 40 000 000,00 PLN
  - w Schemacie II: poniżej 4 000 000,00 PLN.

  Wsparcie dużych przedsiębiorstw jest możliwe w przypadku, gdy wartość inwestycji nie przekracza 2 mln EUR oraz gdy w wyniku realizacji inwestycji wystąpi wyraźna i znacząca korzyść dla regionu (nie dotyczy Schematu I).

  Koszt poniesiony na wydatki objęte mechanizmem elastyczności finansowej cross-financing jest kwalifikowany tylko do wysokości 10% całości kosztów kwalifikowalnych projektu.

  Beneficjentom przysługuje prawo do wniesienia pisemnego protestu do Instytucji Zarządzającej zgodnie z Ustawą o zasadach prowadzenia polityki rozwoju. Szczegółowe informacje dotyczące procedury odwoławczej oraz zasad przygotowania, składania oraz oceny wniosków o pomoc finansową do Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013 znajdują się w Regulaminie konkursu oraz innych dokumentach (np. wzór wniosku, wzór umowy o dofinansowanie, kryteria wyboru projektów, instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie) dostępnych na stronie internetowej: www.wrpo2007-2013.wielkopolskie.pl.

  Wnioski przygotowane w innej formie nie będą przyjmowane. Pytania prosimy kierować na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.">Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub telefonicznie, nr:  (61) 858 12 27, (61) 858 12 37.

  Data publikacji: 29.10.2009r.
  Departament Wdrażania Programu Regionalnego
  Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego

  system przedsiewziec

    

  badania

  Nasz Region

  Licznik dotacji

  Liczba projektów: 2424


  Łączna wartość projektów: 

  10 096 627 396,14 zł


  Wartość dofinansowania UE:

  5 544 220 108,81 zł


  Pozostało do wydania:
  46 335 731,14 PLN– Limit środków do zakontraktowania.
  Dane na dzień 07.10.2015 r.
  Przeliczono po kursie obowiązującym w październiku 2015 r. tj. 4,2356 PLN/EUR.

  Kalendarz wydarzeń

  styczeń 2020
  N P W Ś C Pt S
  29 30 31 1 2 3 4
  5 6 7 8 9 10 11
  12 13 14 15 16 17 18
  19 20 21 22 23 24 25
  26 27 28 29 30 31 1

  Newsletter

  Galeria filmowa

  Odsłon artykułów:
  15468224

  Odwiedza nas 155 gości oraz 0 użytkowników.