3

  Menu podstawowe

  Inicjatywy


  Konkursy

  Zobacz również


    baner1014


  Filmy promujące WRPO

  Konkurs nr 01/I/2008 na działanie 1.1 Rozwój mikroprzedsiębiorstw

  ZARZĄD WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO, jako Instytucja Zarządzająca Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2007 - 2013,
  ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów, konkurs nr 01/I/08 ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, dla:

  Działania 1.1 Rozwój mikroprzedsiębiorstw

  Dokument pomocniczy: link do strony z projektem Rozporządzenia Ministra Rozwoju Wsi i Rolnictwa w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania" Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013;
  http://www.minrol.gov.pl/DesktopDefault.aspx?TabOrgId=1129&LangId=0

  prognoza makroekonomiczna na lata 2005-2020 ze wskaznikami inflacji: http://www.funduszestrukturalne.gov.pl/informator/npr2/prognozy/Prognoza%20makroekonomiczna%20na%20lata%202005-2020%20(DAE,%20MGiP).pdf

  Zmiany w dokumentach:
  1. Uchwałą Zarządu Województwa Wielkopolskiego nr 1213/2008 z dnia 01.04.2008r. zmieniono wzór umowy o dofinansowanie projektu. Poprawiony dokument znajduje się w załączniku. Data wprowadzenia: 04.04.2008r.

  2. W związku z podjęciem przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego uchwały w sprawie zmiany regulaminu konkursu nr 01/I/2008, Działanie 1.1 Rozwój mikroprzedsiębiorstw, publikujemy podjętą uchwałę wraz z załącznikami. Data wprowadzenia: 03.07.2008r.

   3. Uchwałą Zarządu Województwa Wielkopolskiego nr 2298/2009 z dnia 27.02.2009r. zmieniono wzór umowy o dofinansowanie projektu. Poprawiony dokument znajduje się w załączniku. Data wprowadzenia: 03.03.2009r.

  4.  20 marca 2009r. opublikowano uchwałę Zarządu Województwa Wielkopolskiego nr 2299.2009 z dnia 27 lutego 2009r. w sprawie zmiany regulaminu konkursu nr 01/I/2008 - Działanie 1.1

   

  Dodatkowe zapisy:
  1. Wniosek o dofinansowanie projektu w ramach Działania 1.1 wraz ze wszystkimi załącznikami oraz płytą CD/DVD w momencie składania powinien być wpięty do segregatora (oddzielnie każdy egzemplarz). Data wprowadzenia: 25.03.2008r.

  2. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom beneficjentów, informujemy, iż w przypadku stwierdzenia braków lub błędów formalnych w trakcie oceny formalnej, pismo z informacją o możliwości jednorazowego uzupełnienia złożonej dokumentacji wysyłane będzie faxem lub e-mailem (w przypadku braku faksu). Data wprowadzenia: 23.04.2008r.

  3. Informacja o przedłużeniu terminu oceny formalnej wniosków o dofinansowanie w ramach konkursu 01/I/08 Działanie 1.1 Rozwój mikroprzedsiębiorstw

  W związku z brakiem Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” umożliwiającego ostateczne wyznaczenie linii demarkacyjnej pomiędzy Działaniem 3.2 „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw  (realizowanym w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013), a Działaniem 1.1 „Rozwój mikroprzedsiębiorstw” (w ramach WRPO) ocena formalna wniosków o dofinansowanie w ramach konkursu 01/I/08 nie zakończy się wcześniej niż po dniu wejścia w życie powyższego rozporządzenia.

  Rozporządzenie to określi rodzaje działalności gospodarczej (według kodów PKD), na które można otrzymać wsparcie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, a tym samym wskaże pozostałe rodzaje działalności gospodarczej, na które Wnioskodawca może otrzymać dofinansowanie w ramach Działania 1.1 WRPO (po spełnieniu warunków ogólnych konkursu). Data wprowadzenia: 12.06.2008r.

  Data publikacji: 10.03.2008r. (późniejsze aktualizacje zawierają daty przy poszczególnych wpisach)

   Załączniki:

  Ogłoszenie o naborze wniosków Działanie 1.1 WRPO

  Wniosek o dofinansowanie Działanie 1.1 WRPO

  Załącznik do wniosku Działanie 1.1 - Oświadczenie Wnioskodawcy o uzyskanej pomocy de minimis

  Załącznik do wniosku Działanie 1.1 - Oświadczenie Wnioskodawcy o uzyskaniu pomocy publicznej innej niż de minimis

  Wytyczne w sprawie kwalifikowalności wydatków w Wielkopolskim Regionalnym Programie Operacyjnym na lata 2007-2013 dla Priorytetu I (z wyjątkiem działania 1.7)

  Wskaźniki - płynność i zadłużenie - w odniesieniu do kryterium nr 2 oceny merytoryczne

  DOKUMENT POMOCNICZY - Linia demarkacyjna pomiędzy Programami Operacyjnymi Polityki Spójności, Wspólnej Polityki Rolnej i Wspólnej Polityki Rybackiej

  DOKUMENT POMOCNICZY - LINIA DEMARKACYJNA DLA DZIAŁANIA 1.1 

  POPRAWIONY DOKUMENT - Uszczegółowiona instrukcja wypełniania Wniosku o dofinansowanie Działanie 1.1 WRPO

  POPRAWIONY DOKUMENT - Załącznik do Wniosku - Biznes plan dla Działania 1.1

  Uchwały Zarządu Województwa Wielkopolskiego dotyczące Działania 1.1 Rozwój mikroprzedsiębiorstw

  Poprzedni wzór umowy do DZIAŁANIA 1.1 _ wersja kwiecień 2008r. 

  Tabela zmian między pierwszym (z marca 2008r) a drugim wzorem umowy (z kwietnia 2008r.)

  Regulamin konkursu dla Działania 1.1 WRPO (po zmianie dokonanej w dniu 26.06.08r.)

  Uchwała Zarządu Województwa Wielkopolskiego w sprawie zmiany regulaminu konkursu dla Działania 1.1 WRPO oraz załącznik - tabela ukazująca różnice między obecną, a poprzednią wersją regulaminu

   

  system przedsiewziec

    

  badania

  Nasz Region

  Licznik dotacji

  Liczba projektów: 2424


  Łączna wartość projektów: 

  10 096 627 396,14 zł


  Wartość dofinansowania UE:

  5 544 220 108,81 zł


  Pozostało do wydania:
  46 335 731,14 PLN– Limit środków do zakontraktowania.
  Dane na dzień 07.10.2015 r.
  Przeliczono po kursie obowiązującym w październiku 2015 r. tj. 4,2356 PLN/EUR.

  Kalendarz wydarzeń

  styczeń 2020
  N P W Ś C Pt S
  29 30 31 1 2 3 4
  5 6 7 8 9 10 11
  12 13 14 15 16 17 18
  19 20 21 22 23 24 25
  26 27 28 29 30 31 1

  Newsletter

  Galeria filmowa

  Odsłon artykułów:
  15463685

  Odwiedza nas 242 gości oraz 0 użytkowników.