3

  Menu podstawowe

  Inicjatywy


  Konkursy

  Zobacz również


    baner1014


  Filmy promujące WRPO

  Konkurs nr 04/I/2008 na działanie 1.7 Przygotowanie terenów inwestycyjnych

  ZARZĄD WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO jako Instytucja Zarządzająca Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2007 - 2013 ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów, konkurs nr 04/I/2008, ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, dla Działania 1.7  „Przygotowanie terenów inwestycyjnych”

  Wnioski o dofinansowanie projektów należy składać w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego, w Departamencie Wdrażania Programu Regionalnego, ul. Strzelecka 49, 61-846 Poznań,
  od poniedziałku do piątku w godzinach: 8:00 – 15:00 lub wysłać pocztą za potwierdzeniem bądź przesyłką kurierską. Decyduje data wpłynięcia dokumentacji do jednostki.

  Konkurs ma formułę zamkniętą. Oferty konkursowe można składać od 31 grudnia 2008 roku do 19 lutego 2009 roku, do godziny 15.00. Termin rozstrzygnięcia konkursu – listopad 2010 roku.

  Szacunkowa wielkość kwoty przewidzianej do rozdysponowania w konkursie wynosi 15 000 000 €
  i może ulec zmianie.

  Uprawnionymi do składania wniosku są następujące podmioty wskazane w Szczegółowym opisie priorytetów Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 przyjętym przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego w wersji jednolitej w dniu 29 maja 2008 roku (zmienionym w dniu 21 sierpnia br.,
  2 października br., 27 listopada br. oraz 18 grudnia br.):
  - Jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia.

  W ramach konkursu dofinansowanie mogą otrzymać następujące rodzaje projektów:
  - Projekty kompleksowego uzbrojenia terenów pod inwestycje (z wyłączeniem projektów dotyczących budowy wyłącznie infrastruktury drogowej). Przez uzbrojenie terenu rozumie się inwestycję w rozumieniu art. 2 pkt 13 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z późn. zm, czyli: budowę drogi, wybudowanie pod ziemią, na ziemi albo nad ziemią przewodów lub urządzeń wodociągowych, kanalizacyjnych, ciepłowniczych, elektrycznych, gazowych i telekomunikacyjnych. W uzasadnionych przypadkach nie wyklucza się inwestycji w dodatkową infrastrukturę (na przykład budowa bocznic kolejowych).

  Poziom dofinansowania projektów z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego:
  - maksymalnie 65 % wydatków kwalifikowalnych.

  Szczegółowe informacje o zasadach przygotowania, składania oraz oceny wniosków o pomoc finansową do Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013 znajdują się w Regulaminie konkursu oraz innych dokumentach  (np. wzór wniosku, wzór umowy o dofinansowanie, kryteria wyboru projektów, instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie) dostępnych na stronie internetowej: www.wrpo2007-2013.wielkopolskie.pl  Wnioski przygotowane w innej formie nie będą przyjmowane.
  Pytania prosimy kierować na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub telefonicznie pod numer telefonu:
  (61) 858 12 39

   

  Data publikacji: 31.12.2008r.
  aktualizacja: 20.01.2009r. - dodano ostatni załącznik - Zmianę rozporządzenia Rady WE nr 1083/2006 w zakresie stosowania art. 55 dla projeków generujących dochód;

  aktualizacja: 03.04.2009r. - dodano dwa załączniki, tj. ujednoliconą wersję Regulaminu konkursu oraz Uchwałę Zarządu Województwa w tej sprawie.

  Departament Wdrażania Programu Regionalnego
  Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu

   

  Informacja dla beneficjentów Działania 1.7 WRPO -  z dnia 23.02.2009r.
  W związku z otrzymaniem przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego stanowiska Komisji Europejskiej - informujemy, iż w przypadku projektów polegających na przygotowaniu terenów pod inwestycje, których beneficjentami są jednostki samorządu terytorialnego, podatek od nieruchomości i inne podatki lokalne płacone przez inwestorów (po nabyciu terenów inwestycyjnych) - nie stanowią przychodów w rozumieniu art. 55 ust. 1 Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 i nie powinny być uwzględniane przy obliczaniu wskaźnika luki w finansowaniu.
   

  system przedsiewziec

    

  badania

  Nasz Region

  Licznik dotacji

  Liczba projektów: 2424


  Łączna wartość projektów: 

  10 096 627 396,14 zł


  Wartość dofinansowania UE:

  5 544 220 108,81 zł


  Pozostało do wydania:
  46 335 731,14 PLN– Limit środków do zakontraktowania.
  Dane na dzień 07.10.2015 r.
  Przeliczono po kursie obowiązującym w październiku 2015 r. tj. 4,2356 PLN/EUR.

  Kalendarz wydarzeń

  styczeń 2020
  N P W Ś C Pt S
  29 30 31 1 2 3 4
  5 6 7 8 9 10 11
  12 13 14 15 16 17 18
  19 20 21 22 23 24 25
  26 27 28 29 30 31 1

  Newsletter

  Galeria filmowa

  Odsłon artykułów:
  15463615

  Odwiedza nas 89 gości oraz 0 użytkowników.