3

  Menu podstawowe

  Inicjatywy


  Konkursy

  Zobacz również


    baner1014


  Filmy promujące WRPO

  konkurs nr 03/I/2008 na działanie 1.1 Rozwój mikroprzedsiębiorstw

  ZARZĄD WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO jako Instytucja Zarządzająca Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2007 - 2013 ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów, konkurs nr 03/I/2008, ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, dla Działania 1.1 Rozwój mikroprzedsiębiorstw

  na następujące rodzaje projektów:
  • Projekty inwestycyjne ( Schemat I )
  • Specjalistyczne projekty doradcze ( Schemat II )

  Uprawnionymi do składania wniosku są podmioty wskazane w Szczegółowym opisie priorytetów Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013 (obowiązująca, jednolita wersja dostępna jest na stronie internetowej: www.wrpo2007-2013.wielkopolskie.pl ) przyjętym przez Zarząd Województwa w dniu 17 stycznia 2008 roku, zmienionym w dniu 2 października 2008 r. tj. Mikroprzedsiębiorstwa, które zgodnie z zaleceniem KE z dnia 6 maja 2003 r. dotyczącym definicji przedsiębiorstw mikro, małych i średnich, spełniają następujące warunki:
  •  zatrudniają średniorocznie mniej niż 10 osób,
  •  ich obroty roczne lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 mln EUR,
  oraz które rozpoczęły działalność gospodarczą (dzień uzyskania wpisu do ewidencji działalności gospodarczej lub wpisu do rejestru przedsiębiorców) nie wcześniej niż 24 miesiące przed dniem złożenia wniosku i aplikują o kwotę dofinansowania:
  • nie większą niż 200 000 PLN na realizację projektów inwestycyjnych,
  • nie większą niż 60 000 PLN na realizację projektów doradczych.

  Wnioski o dofinansowanie projektów należy składać w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego, w Departamencie Wdrażania Programu Regionalnego, ul. Strzelecka 49, 61-846 Poznań, od poniedziałku do piątku w godzinach: 8:00 – 15:00 lub wysłać pocztą za potwierdzeniem bądź przesyłką kurierską. Decyduje data wpłynięcia dokumentacji do jednostki.

  Konkurs ma formułę zamkniętą. Oferty konkursowe można składać od dnia 17 listopada 2008 r. do 8 stycznia 2009 r. do godziny 15.00.

  Termin rozstrzygnięcia konkursu: I połowa czerwca 2009 r.
  Szacunkowe wielkości kwot przewidzianych do rozdysponowania w konkursie wynoszą:
  dla Schematu I około 2 500 000,00 EURO,
  dla Schematu II  około 500 000,00 EURO,
  i mogą ulec zmianie.

  W przypadku nie wykorzystania środków przeznaczonych na Schemat II, zostaną one przekazane na Schemat I. W przedmiotowym konkursie zostaje zawieszona możliwość zastosowania cross-financingu.

  Informacja o poziomie dofinansowania projektów z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego dla danego typu i rodzaju projektu:
  W ramach Schematu I Projekty inwestycyjne:
  - maksymalnie 60 % wydatków kwalifikowalnych
  W ramach Schematu II Specjalistyczne projekty doradcze:
  - maksymalnie 50 % wydatków kwalifikowalnych.

  Szczegółowe regulacje dotyczące rodzajów projektów podlegających dofinansowaniu  oraz poziomu dofinansowania poszczególnych typów projektów znajdują się w Szczegółowym opisie priorytetów Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013.

  Szczegółowe informacje o zasadach przygotowania, składania oraz oceny wniosków o pomoc finansową do Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013 znajdują się w Regulaminie konkursu oraz innych  dokumentach  (np. instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu) dostępnych na stronie internetowej: www.wrpo2007-2013.wielkopolskie.pl

  Wnioski przygotowane w innej formie nie będą przyjmowane.

  Pytania prosimy kierować na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub telefonicznie pod numery telefonów: (61) 858 12 27, (61) 858 12 37


  Data publikacji: 17.11.2008r.
  Departament Wdrażania Programu Regionalnego
  Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu

  Załączniki:
  Dostęp do URL (http://www.wrpo2007-2013.wielkopolskie.pl/zalaczniki/Dokument_pomocniczy_-_PKD_wykluczenia_w_POIG_03_2008.pdf)Dokument_pomocniczy_-_PKD_wykluczenia_w_POIG_03_2008.pdf0 kB
  Dostęp do URL (http://www.wrpo2007-2013.wielkopolskie.pl/zalaczniki/Instrukcja_wypelniania_Wniosku_o_dofinansowanie_w_ramach_Dzialania_1.1.doc)Instrukcja wypełniania Wniosku o dofinansowanie w ramach Działania 1.1.doc0 kB
  Dostęp do URL (http://www.wrpo2007-2013.wielkopolskie.pl/zalaczniki/Kryteria_Wyboru_Projektow_w_ramach_WRPO.pdf)Kryteria Wyboru Projektów w ramach WRPO - wersja wrzesień 2008.pdf0 kB
  Dostęp do URL (http://www.wrpo2007-2013.wielkopolskie.pl/zalaczniki/Linia_demarkacyjna_dla_Dzialania_1.1.doc)Linia demarkacyjna dla Działania 1.1.doc0 kB
  Dostęp do URL (http://www.wrpo2007-2013.wielkopolskie.pl/zalaczniki/Ogloszenie_o_konkursie_-_Dzialanie_1.1_Rozwoj_mikroprzedsiebiorstw.pdf)Ogłoszenie o konkursie - Działanie 1.1 Rozwój mikroprzedsiębiorstw.pdf0 kB
  Dostęp do URL (http://www.wrpo2007-2013.wielkopolskie.pl/zalaczniki/PROW_Tworzenie_i_rozwoj_mikroprzedsiebiorstw_DZ.U._2008_Nr_139_poz.883.pdf)PROW Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw DZ.U. 2008 Nr 139 poz.883.pdf0 kB
  Dostęp do URL (http://www.wrpo2007-2013.wielkopolskie.pl/zalaczniki/Regulamin_konkursu_dla_Dzialania_1.1_Rozwoj_mikroprzedsiebiorstw.doc)Regulamin konkursu dla Działania 1.1 Rozwój mikroprzedsiębiorstw.doc0 kB
  Dostęp do URL (http://www.wrpo2007-2013.wielkopolskie.pl/zalaczniki/Slowniczek_dla_Dzialania_1.1.doc)Słowniczek dla Działania 1.1.doc0 kB
  Dostęp do URL (http://www.wrpo2007-2013.wielkopolskie.pl/zalaczniki/Umowa_o_dofinansowanie_w_ramach_Dzialania_1.1.doc)Umowa o dofinansowanie w ramach Działania 1.1.doc0 kB
  Dostęp do URL (http://www.wrpo2007-2013.wielkopolskie.pl/zalaczniki/Wniosek_o_dofinansowanie_w_ramach_Dzialania_1.1.doc)Wniosek o dofinansowanie w ramach Działania 1.1.doc0 kB
  Dostęp do URL (http://www.wrpo2007-2013.wielkopolskie.pl/zalaczniki/Wytyczne_w_sprawie_kwalifikowalnosci_wydatkow_w_WRPO_dla_Priorytetu_I_-_czesc_pierwsza.pdf)Wytyczne w sprawie kwalifikowalności wydatków w WRPO dla Priorytetu I - część pierwsza.pdf0 kB
  Dostęp do URL (http://www.wrpo2007-2013.wielkopolskie.pl/zalaczniki/Zalacznik_do_Wniosku_Dzialanie_1.1_-_Biznes_plan_-_czesc_finansowa.xls)Załącznik do Wniosku Działanie 1.1 - Biznes plan - część finansowa.xls0 kB
  Dostęp do URL (http://www.wrpo2007-2013.wielkopolskie.pl/zalaczniki/Zalacznik_do_Wniosku_Dzialanie_1.1_-_Oswiadczenie_Wnioskodawcy_o_uzyskanej_pomocy_de_minimis.doc)Załącznik do Wniosku Działanie 1.1 - Oświadczenie Wnioskodawcy o uzyskanej pomocy de minimis.doc0 kB
  Dostęp do URL (http://www.wrpo2007-2013.wielkopolskie.pl/zalaczniki/Zalacznik_do_Wniosku_Dzialanie_1.1_-_Oswiadczenie_Wnioskodawcy_o_uzyskaniu_pomocy_publicznej_innej_niz_de_minimis.doc)Załącznik do Wniosku Działanie 1.1 - Oświadczenie Wnioskodawcy o uzyskaniu pomocy publicznej innej niż de minimis.doc0 kB
  Dostęp do URL (http://www.wrpo2007-2013.wielkopolskie.pl/zalaczniki/Zalacznik_do_Wniosku_Dzialanie_1.1_Biznes_Plan_-_czesc_opisowa.doc)Załącznik do Wniosku Działanie 1.1 Biznes Plan - część opisowa.doc0 kB
  Dostęp do URL (http://www.wrpo2007-2013.wielkopolskie.pl/zalaczniki/Zalacznik_do_Wniosku_o_dofinansowanie_w_ramach_Dzialania_1.1_-_Oswiadczenia.doc)Załącznik do Wniosku o dofinansowanie w ramach Działania 1.1 - Oświadczenia.doc0 kB
  Dostęp do URL (http://www.wrpo2007-2013.wielkopolskie.pl/zalaczniki/Uchwaly_Zarzadu_Wojewodztwa_Wielkopolskiego_dotyczace_naboru_wnioskow_na_Dzialanie_1.1.rar)Uchwały Zarządu Województwa Wielkopolskiego dotyczące naboru wniosków na Działanie 1.1 - konkurs 03.I.2008.rar0 kB
  Dostęp do URL (http://www.wrpo2007-2013.wielkopolskie.pl/zalaczniki/Zalacznik_nr_2_do_uchwaly_Nr_2484-2009_Zarzadu_Wojewodztwa_Wielkopolskiego.doc)Załącznik nr 2 do uchwały Nr 2484-2009 Zarządu Województwa Wielkopolskiego.doc0 kB
  Dostęp do URL (http://www.wrpo2007-2013.wielkopolskie.pl/zalaczniki/Umowa_o_dofinansowanie_w_ramach_Dzialania_1.1_-_Zalacznik_nr_1_do_Uchwaly_Nr_2484-2009_Zarzadu_Wojewodztwa_Wielkopolskiego_z_dnia_16__kwietnia_2009.doc)Umowa o dofinansowanie w ramach Dzialania 1.1 - Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 2484-2009 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 16 kwietnia 2009.doc0 kB

  system przedsiewziec

    

  badania

  Nasz Region

  Licznik dotacji

  Liczba projektów: 2424


  Łączna wartość projektów: 

  10 096 627 396,14 zł


  Wartość dofinansowania UE:

  5 544 220 108,81 zł


  Pozostało do wydania:
  46 335 731,14 PLN– Limit środków do zakontraktowania.
  Dane na dzień 07.10.2015 r.
  Przeliczono po kursie obowiązującym w październiku 2015 r. tj. 4,2356 PLN/EUR.

  Kalendarz wydarzeń

  styczeń 2020
  N P W Ś C Pt S
  29 30 31 1 2 3 4
  5 6 7 8 9 10 11
  12 13 14 15 16 17 18
  19 20 21 22 23 24 25
  26 27 28 29 30 31 1

  Newsletter

  Galeria filmowa

  Odsłon artykułów:
  15478016

  Odwiedza nas 364 gości oraz 0 użytkowników.