3

  Menu podstawowe

  Inicjatywy


  Konkursy

  Zobacz również


    baner1014


  Filmy promujące WRPO

  Nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach WRPO na lata 2007-2013, Działanie 1.6 - konkurs nr 17-I-2012

  ZARZĄD WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO jako Instytucja Zarządzająca Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2007 - 2013 ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów, konkurs nr 17/I/2012, ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: Działanie 1.6 Rozwój sieci i kooperacji.

  Wnioski o dofinansowanie projektów należy składać w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego, w Departamencie Wdrażania Programu Regionalnego, ul. Szyperska 14, 61 - 754 Poznań, od poniedziałku do piątku w godzinach: 8:00 – 15:00 lub wysłać pocztą za potwierdzeniem bądź przesyłką kurierską. Decyduje data wpływu dokumentacji do jednostki.

  Konkurs ma formułę zamkniętą.

  Oferty konkursowe można składać od 20.12.2012 r. do 31.01.2013 r. do godziny 15.00.

  Termin rozstrzygnięcia konkursu:  I połowa lipca 2013 r.

  Szacunkowa wielkość kwoty przewidzianej do rozdysponowania w konkursie wynosi 500 000,00 EUR i może ulec zmianie.

  Uprawnionymi do składania wniosku są podmioty wskazane w Szczegółowym opisie priorytetów Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013 przyjętym przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego w wersji jednolitej w dniu 16 grudnia 2010 roku (zmienionego w dniu 19 maja 2011 roku, 30 czerwca 2011 roku, 31 października 2011 roku, 16 listopada 2011 roku, 3 lutego 2012 roku, 9 lutego 2012 roku oraz 17 maja 2012 roku, 12 lipca 2012 roku, 20 września 2012 roku oraz 30 października 2012 roku) tj. podmioty zarządzające powiązaniami kooperacyjnymi czyli mikroprzedsiębiorcy, mali lub średni przedsiębiorcy, a także przedsiębiorcy inni niż mikroprzedsiębiorcy, mali lub średni przedsiębiorcy, bez względu na formę prawną, którzy nie działają dla zysku lub przeznaczają zysk na cele statutowe i prowadzą działalność służącą tworzeniu korzystnych warunków dla rozwoju przedsiębiorczości.

  W ramach konkursu dofinansowanie mogą otrzymać projekty dotyczące rozwoju powiązań kooperacyjnych
  o znaczeniu regionalnym i lokalnym polegające między innymi na:

  • promocji powiązania kooperacyjnego,
  • zakupie profesjonalnych usług doradczych związanych z usługami świadczonymi przez podmioty zarządzające powiązaniem kooperacyjnym,
  • działaniach podnoszących poziom innowacyjności powiązania kooperacyjnego (w tym transfer technologii/know-how).

  Dla projektów realizowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 8 grudnia 2010 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis w ramach regionalnych programów operacyjnych

  • poziom dofinansowania wynosi – maksymalnie 85 % wydatków kwalifikowanych,
  • maksymalna wartość dofinansowania wynosi – do 200 000,00 PLN.

  Koszt poniesiony na wydatki objęte mechanizmem elastyczności finansowej cross-financing jest kwalifikowany tylko do wysokości 10% całości kosztów kwalifikowalnych projektu.

  Beneficjentom przysługuje prawo do wniesienia pisemnego protestu do Instytucji Zarządzającej zgodnie z Ustawą o zasadach prowadzenia polityki rozwoju. Szczegółowe informacje dotyczące procedury odwoławczej oraz zasad przygotowania, składania oraz oceny wniosków o pomoc finansową do Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013 znajdują się w Regulaminie konkursu oraz innych dokumentach (np. wzór wniosku, wzór umowy o dofinansowanie, kryteria wyboru projektów, instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie) dostępnych na stronie internetowej: www.wrpo2007-2013.wielkopolskie.pl. Wnioski przygotowane w innej formie nie będą przyjmowane.

  Pytania prosimy kierować na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub telefonicznie pod numery telefonów: (61) 62 66 192, (61) 62 66 193.

  Data publikacji: 20.12.2012
  Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego
  Departament Polityki Regionalnej
  Oddział Informacji, Promocji i Szkoleń

  system przedsiewziec

    

  badania

  Nasz Region

  Licznik dotacji

  Liczba projektów: 2424


  Łączna wartość projektów: 

  10 096 627 396,14 zł


  Wartość dofinansowania UE:

  5 544 220 108,81 zł


  Pozostało do wydania:
  46 335 731,14 PLN– Limit środków do zakontraktowania.
  Dane na dzień 07.10.2015 r.
  Przeliczono po kursie obowiązującym w październiku 2015 r. tj. 4,2356 PLN/EUR.

  Kalendarz wydarzeń

  styczeń 2020
  N P W Ś C Pt S
  29 30 31 1 2 3 4
  5 6 7 8 9 10 11
  12 13 14 15 16 17 18
  19 20 21 22 23 24 25
  26 27 28 29 30 31 1

  Newsletter

  Galeria filmowa

  Odsłon artykułów:
  15478204

  Odwiedza nas 144 gości oraz 0 użytkowników.