3

  Menu podstawowe

  Inicjatywy


  Konkursy

  Zobacz również


    baner1014


  Filmy promujące WRPO

  Konkurs nr 15/I/2012 na działanie 1.6 Rozwój sieci i kooperacji

  ZARZĄD WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO jako Instytucja Zarządzająca Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2007 - 2013 ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektówkonkurs nr 15/I/2012, ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: Działanie 1.6 Rozwój sieci i kooperacji.

  Wnioski o dofinansowanie projektów należy składać w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego, w Departamencie Wdrażania Programu Regionalnego, ul. Szyperska 14, 61 - 754 Poznań,
  od poniedziałku do piątku w godzinach: 8:00 – 15:00 lub wysłać pocztą za potwierdzeniem bądź przesyłką kurierską. Decyduje data wpływu dokumentacji do jednostki.

  Konkurs ma formułę zamkniętą.
  Oferty konkursowe można składać od 28.06.2012 r. do 30.07.2012 r. do godziny 15.00.
  Termin rozstrzygnięcia konkursu:  II połowa grudnia 2012 r.

  Szacunkowa wielkość kwoty przewidzianej do rozdysponowania w konkursie wynosi 1 000 000,00 EUR i może ulec zmianie.

  Uprawnionymi do składania wniosku są podmioty wskazane w Szczegółowym opisie priorytetów Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013 przyjętym przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego w wersji jednolitej w dniu 16 grudnia 2010 roku (zmienionego w dniu
  19 maja 2011 roku, 30 czerwca 2011 roku, 31 października 2011 roku, 16 listopada 2011 roku, 3 lutego 2012 roku, 9 lutego 2012 roku oraz 17 maja 2012 roku) tj. podmioty zarządzające powiązaniami kooperacyjnymi czyli mikroprzedsiębiorcy, mali lub średni przedsiębiorcy, a także przedsiębiorcy inni niż mikroprzedsiębiorcy, mali lub średni przedsiębiorcy, bez względu na formę prawną, którzy nie działają dla zysku lub przeznaczają zysk na cele statutowe i prowadzą działalność służącą tworzeniu korzystnych warunków dla rozwoju przedsiębiorczości.

  W ramach konkursu dofinansowanie mogą otrzymać projekty dotyczące rozwoju powiązań kooperacyjnych
  o znaczeniu regionalnym i lokalnym polegające między innymi na:

   • promocji powiązania kooperacyjnego,
   • zakupie profesjonalnych usług doradczych związanych z usługami świadczonymi przez podmioty zarządzające powiązaniem kooperacyjnym,
   • działaniach podnoszących poziom innowacyjności powiązania kooperacyjnego (w tym transfer technologii/know-how),
   • działaniach inwestycyjnych (w tym wydatki na zakup robót budowlanych oraz zakup środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych niezbędnych do funkcjonowania powiązania kooperacyjnego).

  Poziom dofinansowania projektów z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego dla danego typu i rodzaju projektu:

  1. Projekty inwestycyjne realizowane wyłącznie zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 20 maja 2009 r. w sprawie udzielania pomocy na wzmacnianie potencjału instytucji otoczenia biznesu w ramach regionalnych programów operacyjnych (Dz. U. z 2009 r. Nr 85 poz. 719) związane z realizacją nowej inwestycji w rozumieniu § 8 ust. 2 w/w Rozporządzenia:

   • maksymalnie 60 % wydatków kwalifikowalnych dla mikro- i małych przedsiębiorstw
   • maksymalnie 50 % wydatków kwalifikowalnych dla średnich przedsiębiorstw
   • maksymalnie 40 % wydatków kwalifikowalnych dla dużych przedsiębiorstw
   • maksymalnie 40 % wydatków kwalifikowalnych dla przedsiębiorstw prowadzących działalność gospodarczą w sektorze transportu.

  2. Projekty realizowane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 20 maja 2009 r. w sprawie udzielania pomocy na wzmacnianie potencjału instytucji otoczenia biznesu w ramach regionalnych programów operacyjnych oraz z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 8 grudnia 2010 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis w ramach regionalnych programów operacyjnych (Dz. U. z 2010 r. nr 236 poz. 1562):

  • część inwestycyjna związana z realizacją nowej inwestycji w rozumieniu § 8 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 20 maja 2009 r. w sprawie udzielania pomocy na wzmacnianie potencjału instytucji otoczenia biznesu w ramach regionalnych programów operacyjnych:
   • maksymalnie 60 % wydatków kwalifikowalnych dla mikro- i małych przedsiębiorstw
   • maksymalnie 50 % wydatków kwalifikowalnych dla średnich przedsiębiorstw
   • maksymalnie 40 % wydatków kwalifikowalnych dla dużych przedsiębiorstw
   • maksymalnie 40 % wydatków kwalifikowalnych dla przedsiębiorstw prowadzących działalność gospodarczą w sektorze transportu.
  • pozostała część projektu (inne wydatki kwalifikowalne nie należące do części inwestycyjnej projektu związanej z realizacją nowej inwestycji oraz wydatki w ramach mechanizmu elastyczności - cross-financing) realizowana zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 8 grudnia 2010 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis w ramach regionalnych programów operacyjnych - według intensywności pomocy w części inwestycyjnej projektu:
   • maksymalnie 60 % wydatków kwalifikowalnych dla mikro- i małych przedsiębiorstw
   • maksymalnie 50 % wydatków kwalifikowalnych dla średnich przedsiębiorstw
   • maksymalnie 40 % wydatków kwalifikowalnych dla dużych przedsiębiorstw
   • maksymalnie 40 % wydatków kwalifikowalnych dla przedsiębiorstw prowadzących działalność gospodarczą w sektorze transportu.

  3. Projekty realizowane wyłącznie zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia
  8 grudnia 2010 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis w ramach regionalnych programów operacyjnych:

   • maksymalnie 85 % wydatków kwalifikowalnych.

  Maksymalna wartość dofinansowania wynosi:

  1. Dla projektów realizowanych wyłącznie zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 20 maja 2009 r. w sprawie udzielania pomocy na wzmacnianie potencjału instytucji otoczenia biznesu w ramach regionalnych programów operacyjnych - do 2 000 000,00 PLN.

  2. Dla projektów realizowanych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia
  20 maja 2009 r. w sprawie udzielania pomocy na wzmacnianie potencjału instytucji otoczenia biznesu w ramach regionalnych programów operacyjnych - dla części inwestycyjnej projektu związanej z realizacją nowej inwestycji oraz zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 8 grudnia 2010 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis w ramach regionalnych programów operacyjnych - dla pozostałej części projektu (innych wydatków kwalifikowalnych nie należących do części inwestycyjnej projektu związanej z realizacją nowej inwestycji oraz wydatków w ramach mechanizmu elastyczności - cross-financing) - do 2 000 000,00 PLN.

  Przy czym, maksymalna kwota wsparcia dla pozostałej części projektu (innych wydatków kwalifikowalnych
  nie należących do części inwestycyjnej projektu związanej z realizacją nowej inwestycji oraz wydatków w ramach mechanizmu elastyczności cross-financing) - do 700 000,00 PLN.

  3. Dla projektów realizowanych wyłącznie zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 8 grudnia 2010 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis w ramach regionalnych programów operacyjnych - do 700 000,00 PLN.

  Koszt poniesiony na wydatki objęte mechanizmem elastyczności finansowej cross-financing jest kwalifikowany tylko do wysokości 10% całości kosztów kwalifikowalnych projektu.

  Beneficjentom przysługuje prawo do wniesienia pisemnego protestu do Instytucji Zarządzającej zgodnie z Ustawą o zasadach prowadzenia polityki rozwoju. Szczegółowe informacje dotyczące procedury odwoławczej oraz zasad przygotowania, składania oraz oceny wniosków o pomoc finansową do Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013 znajdują się w Regulaminie konkursu oraz innych dokumentach (np. wzór wniosku, wzór umowy o dofinansowanie, kryteria wyboru projektów, instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie) dostępnych na stronie internetowej: www.wrpo2007-2013.wielkopolskie.pl. Wnioski przygotowane w innej formie nie będą przyjmowane.

  Pytania prosimy kierować na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub telefonicznie pod numery telefonów: (61) 62 66 192, (61) 62 66 193. 

  Data publikacji: 28.06.2012 (zmieniono: 29.06.2012)
  Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego
  Departament Polityki Regionalnej
  Oddział Informacji, Promocji i Szkoleń

  system przedsiewziec

    

  badania

  Nasz Region

  Licznik dotacji

  Liczba projektów: 2424


  Łączna wartość projektów: 

  10 096 627 396,14 zł


  Wartość dofinansowania UE:

  5 544 220 108,81 zł


  Pozostało do wydania:
  46 335 731,14 PLN– Limit środków do zakontraktowania.
  Dane na dzień 07.10.2015 r.
  Przeliczono po kursie obowiązującym w październiku 2015 r. tj. 4,2356 PLN/EUR.

  Kalendarz wydarzeń

  styczeń 2020
  N P W Ś C Pt S
  29 30 31 1 2 3 4
  5 6 7 8 9 10 11
  12 13 14 15 16 17 18
  19 20 21 22 23 24 25
  26 27 28 29 30 31 1

  Newsletter

  Galeria filmowa

  Odsłon artykułów:
  15463544

  Odwiedza nas 90 gości oraz 0 użytkowników.