Aktywny Europejczyk 2011

Poniżej zamieszczamy ankietę do wypełnienia dla nominowanych beneficjentów w Konkursie „Aktywny Europejczyk 2011”organizowanym przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu. Konkurs ma na celu wyłonić najaktywniejszych beneficjentów, którzy zrealizowali ciekawe projekty w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.

Kryteria, które brano pod uwagę przy nominacji to m.in. termin zakończenia projektu - druga połowa 2010 r. lub  2011 r. (lub  w przypadku, kiedy beneficjent realizował bądź realizuje kilka projektów jeden z nich musiał zostać zakończony w drugiej połowie 2010 r. lub 2011 r.), prawidłowe rozliczenie projektu,  a także jego nowoczesność i prorozwojowość. Łącznie komisja oceniająca składająca się z pracowników Departamentu Polityki Regionalnej nominowała 58 beneficjentów (66 projektów).

Wyniki ankiety będą brane pod uwagę przez członków Kapituły Konkursu i przyczynią się do wyłonienia laureatów w pięciu kategoriach: Przedsiębiorczość, Infrastruktura Komunikacyjna, Ochrona Środowiska, Kapitał Ludzki, Turystyka i Kultura. Zwycięzcy zostaną uhonorowani podczas Konferencji przedstawiającej efekty wdrażania Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 zaplanowanej na 28 marca 2012 r. w auli Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu przy al. Niepodległości 53. Ponadto, organizator Konkursu zapewnia zwycięskim beneficjentom promocję jego projektu w mediach regionalnych.

Dziękujemy i gratulujemy nominacji!

Data publikacji: 06.02.2012r.
Oddział Informacji, Promocji i Szkoleń
Departament Polityki Regionalnej
Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego