3

  Menu podstawowe

  Inicjatywy


  Konkursy

  Zobacz również


    baner1014


  Filmy promujące WRPO

  Nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013

  ZARZĄD WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO  jako Instytucja Zarządzająca Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2007-2013 ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów konkurs nr 17/III/2014 ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, dla następującego działania: Działanie 3.6  „Poprawa bezpieczeństwa środowiskowego i ekologicznego”. Schemat VI - Zakup sprzętu specjalistycznego do zapobiegania i likwidacji skutków klęsk żywiołowych i poważnych awarii środowiskowych. Wsparcie techniczne krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego.

  Wnioski o dofinansowanie projektów należy składać w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu - w Sekretariacie, przy ul. Szczepanowskiego 15A, 60-541 Poznań, od poniedziałku do piątku w godzinach: 8:00 - 15:00, wysłać pocztą za potwierdzeniem odbioru lub przesyłką kurierską.

  Decyduje data wpływu dokumentacji do jednostki.

  Konkurs ma formułę zamkniętą.

  Oferty konkursowe można składać od 1 września 2014 r. do 3 października 2014 roku, do godziny 15.00.

  Termin rozstrzygnięcia konkursu – grudzień 2014 roku.

  Szacunkowa wielkość kwoty przewidzianej do rozdysponowania w konkursie wynosi 1,8 mln euro (10% wskazanej kwoty stanowi zabezpieczenie procedury odwoławczej) i może ulec zmianie.

  Uprawnionymi do składania wniosków są podmioty wskazane w Szczegółowym opisie priorytetów Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 przyjętym przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego w wersji numer 7.0 z dnia 7 sierpnia 2014 roku:

  1. jst i ich związki,
  2. jednostki organizacyjne utworzone przez jst posiadające osobowość prawną,
  3. administracja rządowa,
  4. nie wymienione jednostki sektora finansów publicznych,
  5. PGL Lasy Państwowe i jego jednostki organizacyjne,
  6. jednostki naukowe,
  7. podmioty zarządzające obszarami chronionymi,
  8. Zarząd Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP w Poznaniu - tylko dla jednostek będących w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym po uzyskaniu pozytywnej opinii Komendy Wojewódzkiej PSP w Poznaniu.

  W ramach konkursu dofinansowanie może otrzymać następujący rodzaj projektów:

  Zakup sprzętu specjalistycznego do zapobiegania i likwidacji skutków klęsk żywiołowych i poważnych awarii środowiskowych. Wsparcie techniczne krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego.

  Poziom dofinansowania projektów z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego:

  • Projekty nie objęte pomocą publiczną – maksymalnie 80% kosztów kwalifikowanych inwestycji,
  • Projekty objęte pomocą publiczną – zgodnie z programem pomocy publicznej, ale nie więcej niż 80%.

  Beneficjentom przysługuje prawo do wniesienia pisemnego protestu do Instytucji Zarządzającej zgodnie z Ustawą o zasadach prowadzenia polityki rozwoju. Szczegółowe informacje dotyczące procedury odwoławczej oraz zasad przygotowania, składania i oceny wniosków o dofinansowanie w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 znajdują się w Regulaminie konkursu oraz innych dokumentach (np. wzór wniosku, wzór umowy o dofinansowanie, kryteria wyboru projektów, instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie), dostępnych na stronie internetowej: www.wrpo2007-2013.wielkopolskie.pl oraz www.wfosgw.poznan.pl.

  Wnioski przygotowane w innej formie nie będą przyjmowane.

  Pytania prosimy kierować na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub telefonicznie pod numery telefonów: (61) 845 62 68, (61) 845 62 73, (61) 845 62 74, (61) 845 62 63, (61) 845 62 65, (61) 845 62 49, (61) 845 62 11, (61) 845 62 12.

  W dniu 18.09.2014 r. zaktualizowano listę wskaźników stanowiących załącznik nr 2 do Instrukcji wypełnienia wniosku.

  Zmiana Regulaminu Konkursu Nr 17/III/2014 dla Działania 3.6 „Poprawa bezpieczeństwa środowiskowego i ekologicznego”, realizowanego w ramach Priorytetu III "Środowisko Przyrodnicze" WRPO na lata 2007-2013.

  Data publikacji: 18.08.2014 r.
  Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego
  Departament Polityki Regionalnej
  Oddział Koordynacji Zarządzania

  system przedsiewziec

    

  badania

  Nasz Region

  Licznik dotacji

  Liczba projektów: 2424


  Łączna wartość projektów: 

  10 096 627 396,14 zł


  Wartość dofinansowania UE:

  5 544 220 108,81 zł


  Pozostało do wydania:
  46 335 731,14 PLN– Limit środków do zakontraktowania.
  Dane na dzień 07.10.2015 r.
  Przeliczono po kursie obowiązującym w październiku 2015 r. tj. 4,2356 PLN/EUR.

  Kalendarz wydarzeń

  luty 2020
  N P W Ś C Pt S
  26 27 28 29 30 31 1
  2 3 4 5 6 7 8
  9 10 11 12 13 14 15
  16 17 18 19 20 21 22
  23 24 25 26 27 28 29

  Newsletter

  Galeria filmowa

  Odsłon artykułów:
  15640366

  Odwiedza nas 110 gości oraz 0 użytkowników.