Nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach WRPO na lata 2007-2013, Działanie 2.1 Konkurs nr 26/II/2014

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO jako Instytucja Zarządzająca Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2007-2013 ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów konkurs nr 26/II/2014 ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, dla następującego działania: Działanie 2.1  „Wzmocnienie regionalnego układu powiązań drogowych (drogi wojewódzkie, z wyłączeniem dróg wojewódzkich w miastach na prawach powiatu)”.

Wnioski o dofinansowanie projektów należy składać w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego, w Departamencie Wdrażania Programu Regionalnego, ul. Szyperska 14, 61-754 Poznań, od poniedziałku do piątku w godzinach: 8:00-15:00 lub wysłać pocztą za potwierdzeniem bądź przesyłką kurierską. Decyduje data wpłynięcia dokumentacji do jednostki.

Konkurs ma formułę zamkniętą.

Oferty konkursowe można składać od 26 czerwca 2014 roku do 28 lipca 2014 roku, do godziny 15.00.

Termin rozstrzygnięcia konkursu – listopad 2014 roku.

 Szacunkowa wielkość kwoty przewidzianej do rozdysponowania w konkursie wynosi 8 000 000,00 €i może ulec zmianie.

Uprawnionym do składania wniosków jest następujący podmiot wskazany w Szczegółowym opisie priorytetów Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 przyjętym przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego w wersji jednolitej w dniu 20 grudnia 2012 roku (zmienionym 17 stycznia 2013 roku, 4 kwietnia 2013 roku, 20 czerwca 2013 roku, 5 lipca 2013 roku, 21 listopada 2013 roku, 12 grudnia 2013 roku, 13 lutego 2014 roku, 20 marca 2014 roku oraz 12 czerwca 2014 roku):

– Samorząd Województwa

W ramach konkursu dofinansowanie mogą otrzymać następujące rodzaje projektów:

-     budowa, przebudowa, wykonywanie robót remontowych odcinków dróg wojewódzkich, skrzyżowań
(w tym z ruchem okrężnym) wraz z infrastrukturą towarzyszącą,

-     budowa i przebudowa obwodnic na drogach wojewódzkich wraz z infrastrukturą towarzyszącą,

-     budowa i przebudowa drogowych obiektów inżynierskich na drogach wojewódzkich,

-     systemy zarządzania ruchem, sygnalizacją świetlaną i dźwiękową (wyłącznie jako element większego projektu, np. budową drogi).

Poziom dofinansowania projektów z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego:

- maksymalnie 85% kosztów kwalifikowanych

Beneficjentom przysługuje prawo do wniesienia pisemnego protestu do Instytucji Zarządzającej zgodnie z Ustawą o zasadach prowadzenia polityki rozwoju. Szczegółowe informacje dotyczące procedury odwoławczej oraz zasad przygotowania, składania oraz ocenywniosków o pomoc finansową do Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013 znajdują się w Regulaminie konkursu oraz innych dokumentach  (np. wzór wniosku, wzór umowy o dofinansowanie, kryteria wyboru projektów, instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie)dostępnych na stronie internetowej: www.wrpo2007-2013.wielkopolskie.pl  Wnioski przygotowane w innej formie nie będą przyjmowane.

Pytania prosimy kierować na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub telefonicznie pod numer telefonu: (61) 626-61-10.

Data publikacji: 26.06.2014 r.
Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego
Departament Polityki Regionalnej
Oddział Informacji, Promocji i Szkoleń