Zaktualizowana Strategia rozwoju województwa wielkopolskiego do 2020 roku. WIELKOPOLSKA 2020

Pozostałe materiały związane ze Strategią WIELKOPOLSKA 2020 - można znaleźć tutaj!

Data publikacji: 15.01.2013r.
Oddział Analiz Regionalnych
Departament Polityki Regionalnej
Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego