Uszczegółowienie WRPO – wersja 7.32

W dniu 10 listopada 2016 roku Zarząd Województwa Wielkopolskiego przyjął Uchwałą nr 2852/2016 nową wersję Szczegółowego opisu priorytetów Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 (wersja 7.32).

Poniżej publikujemy tabelę zmian względem wersji 7.31 UWRPO oraz tekst wersji 7.32 wraz z załącznikami.