Strategia rozwoju województwa wielkopolskiego do 2020 roku - dokument z 2005 r.

Strategia rozwoju województwa wielkopolskiego do 2020