Plan ewaluacji WRPO

Plan ewaluacji Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 został przyjęty uchwałą nr 954/2007 Zarządu Województwa Wielkopolskiego w dniu 20 grudnia 2007 r.

Autor: Oddział Ewaluacji i Oceny
Departament Polityki Regionalnej
Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego

Załączniki:

Plan ewaluacji Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013