„Aktualizacja Krajowego Programu Reform 2012/2013

Rada Ministrów w dniu 25 kwietnia 2012 r. przyjęła Krajowy Program Reform na rzecz realizacji strategii „Europa 2020”. Aktualizacja 2012/2013, który wskazuje najważniejsze działania na lata 2012-2013 wspierające wzrost gospodarczy, konkurencyjność i zatrudnienie.

Przygotowując aktualizację KPR 2012/2013, przeanalizowano bieżącą sytuację makroekonomiczną Polski, a także prognozy i priorytety gospodarcze rządu, uwzględniono zadania zawarte w Rocznej Analizie Wzrostu Gospodarczego na 2012 r. oraz postanowienia konkluzji Rady Europejskiej z początku marca 2012 r. dotyczące m.in. konsolidacji fiskalnej.

Zgodnie z koncepcją Semestru Europejskiego, KPR jest dokumentem kroczącym, dlatego też niniejszą Aktualizację należy czytać w powiązaniu z obowiązującym dokumentem pn.: „Krajowy Program Reform na rzecz realizacji strategii „Europa 2020” (KPR), przyjętym przez Radę Ministrów 26 kwietnia 2011 r.

Data publikacji: 20.06.2012 r.
Oddział Analiz Regionalnych
Departament Polityki Regionalnej
Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego