3

  Menu podstawowe

  Inicjatywy


  Konkursy

  Zobacz również


    baner1014


  Filmy promujące WRPO

  Strategia zrównoważonego rozwoju wsi, rolnictwa i rybactwa na lata 2012-2020

  Strategia jest jedną ze strategii rozwoju, o których mowa w ustawie z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2009 r. Nr 84, poz. 712, z późn. zm.). Głównym celem opracowania Strategii jest określenie kluczowych kierunków rozwoju obszarów wiejskich, rolnictwa i rybactwa w perspektywie do 2020 r., co pozwoli właściwie zaadresować zakres interwencji publicznych finansowanych ze środków krajowych i wspólnotowych.

  W Strategii tej określono cel główny, którym jest poprawa jakości życia na obszarach wiejskich oraz efektywne wykorzystanie ich zasobów i potencjałów, w tym rolnictwa i rybactwa, dla zrównoważonego rozwoju kraju, który będzie realizowany w oparciu o pięć następujących celów szczegółowych:

   • Cel 1. Wzrost jakości kapitału ludzkiego, społecznego, zatrudnienia i przedsiębiorczości na obszarach wiejskich;
   • Cel 2. Poprawa warunków życia na obszarach wiejskich oraz poprawa ich dostępności przestrzennej;
   • Cel 3. Bezpieczeństwo żywnościowe;
   • Cel 4. Wzrost produktywności i konkurencyjności sektora rolno-spożywczego;
   • Cel 5. Ochrona środowiska i adaptacja do zmian klimatu na obszarach wiejskich.

  Dat publikacji: 05.12.2012r.
  Oddział Analiz Regionalnych
  Departament Polityki Regionalnej
  Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego

  Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2010–2020

  Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2010 – 2020: Regiony, Miasta, Obszary wiejskie, przyjęta przez Radę Ministrów 13 lipca 2010 roku, jest dokumentem określającym cele i sposób działania podmiotów publicznych, a w szczególności rządu i samorządów województw, w odniesieniu do polskiej przestrzeni dla osiągnięcia strategicznych celów rozwoju kraju. Wyznacza cele polityki rozwoju regionalnego, w tym wobec obszarów wiejskich i miejskich, oraz definiuje ich relacje w odniesieniu do innych polityk publicznych o wyraźnym terytorialnym ukierunkowaniu.

  Czytaj więcej...

  Raport Polska 2030

  Raport Polska 2030 stanowi podsumowanie analizy dylematów rozwojowych stojących przed Polską, dylematów których rozstrzygnięcie będzie miało podstawowe znaczenie dla dalszego rozwoju w perspektywie kolejnego pokolenia – 20 lat.

  Czytaj więcej...

  Strategia Rozwoju Kraju dokument przyjęty przez RM 29 listopada 2006 roku

  Strategia Rozwoju Kraju na lata 2007-2015

  Strategia Rozwoju Kraju na lata 2007-2015 (SRK) jest podstawowym dokumentem strategicznym określającym cele i priorytety polityki rozwoju w perspektywie najbliższych lat. Stanowi punkt odniesienia zarówno dla innych strategii i programów rządowych, jak i  dokumentów opracowywanych przez jednostki samorządu terytorialnego.

  Czytaj więcej...

  system przedsiewziec

    

  badania

  Nasz Region

  Licznik dotacji

  Liczba projektów: 2424


  Łączna wartość projektów: 

  10 096 627 396,14 zł


  Wartość dofinansowania UE:

  5 544 220 108,81 zł


  Pozostało do wydania:
  46 335 731,14 PLN– Limit środków do zakontraktowania.
  Dane na dzień 07.10.2015 r.
  Przeliczono po kursie obowiązującym w październiku 2015 r. tj. 4,2356 PLN/EUR.

  Kalendarz wydarzeń

  kwiecień 2020
  N P W Ś C Pt S
  29 30 31 1 2 3 4
  5 6 7 8 9 10 11
  12 13 14 15 16 17 18
  19 20 21 22 23 24 25
  26 27 28 29 30 1 2

  Newsletter

  Galeria filmowa

  Odsłon artykułów:
  15988011

  Odwiedza nas 202 gości oraz 0 użytkowników.