3

  Menu podstawowe

  Inicjatywy


  Konkursy

  Zobacz również


    baner1014


  Filmy promujące WRPO

  Artykuły

  Informacja o wyborze do dofinansowania projektu z listy rezerwowej w ramach Działania 1.2 Schemat IV WRPO na lata 2007–2013 (konkurs nr 21/I/2014)

  4 listopada 2016 roku Zarząd Województwa Wielkopolskiego podjął uchwałę w sprawie wyboru z listy rezerwowej wniosku o dofinansowanie dla Działania 1.2 „Wsparcie rozwoju MSP”, Schemat IV „Projekty inwestycyjne realizowane w ramach pomocy de minimis” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 (konkurs Nr 21/I/2014). Dofinansowanie projektu wynosi maksymalnie 354 365,81 zł.

  Wskazana kwota dofinansowania jest wartością maksymalną i uzależniona jest od dostępnej alokacji, fluktuacji kursu walut, ustaleń wizyt monitorujących bądź weryfikacji kosztów na etapie ostatecznej wersji wniosku o płatność.

  Informacja o wyborze do dofinansowania projektu z listy rezerwowej w ramach Działania 1.2 Schemat IV WRPO na lata 2007–2013 (konkurs nr 21/I/2014)

  25 sierpnia 2016 roku Zarząd Województwa Wielkopolskiego podjął uchwałę w sprawie wyboru z listy rezerwowej wniosku o dofinansowanie dla Działania 1.2 „Wsparcie rozwoju MSP”, Schemat IV „Projekty inwestycyjne realizowane w ramach pomocy de minimis” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 (konkurs Nr 21/I/2014). Dofinansowanie wybranego projektu nr WND-RPWP.01.02.04-30-086/14 pn. „Inwestycja w nową linię produkcyjną w produkcji pelletu dla podniesienia wydajności produkcji przy uwzględnieniu aspektów ekologicznych” złożonemu przez przedsiębiorstwo TASK s.c. MAREK TASIEMSKI MATEUSZ TASIEMSKI wynosi maksymalnie 90 439,12 zł.

  Wskazana kwota dofinansowania jest wartością maksymalną i uzależniona jest od dostępnej alokacji, fluktuacji kursu walut, ustaleń wizyt monitorujących bądź weryfikacji kosztów na etapie ostatecznej wersji wniosku o płatność.

  Informacja o zwiększeniu poziomu dofinansowania dla projektów zgłoszonych przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego w ramach Działania 2.1 „Wzmocnienie regionalnego układu powiązań drogowych"

  20 maja 2016 roku Zarząd Województwa Wielkopolskiego podjął uchwałę w sprawie zwiększenia poziomu dofinansowania dla trzech projektów kluczowych znajdujących się w Indykatywnym Wykazie Indywidualnych Projektów Kluczowych dla Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 oraz czterech projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursów o numerach: 09/II/2010, 18/II/2012, 26/II/2014 i 28/II/2014 zgłoszonych przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego w ramach Działania 2.1 „Wzmocnienie regionalnego układu powiązań drogowych (drogi wojewódzkie, z wyłączeniem dróg wojewódzkich w miastach na prawach powiatu)”.

  Zarząd Województwa Wielkopolskiego podjął decyzję o zwiększeniu dofinansowania siedmiu projektom Samorządu Województwa Wielkopolskiego do łącznej maksymalnej kwoty 282 367 967,28 zł. Wskazana kwota jest wartością maksymalną i  może ulec zmianie, a jej wysokość jest w szczególności uzależniona od dostępnej alokacji i fluktuacji kursu walut. Zobowiązania zmieniające będą zawierane zgodnie z kolejnością określoną w Załączniku nr 1 do przedmiotowej uchwały w zależności od dostępności środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

  Informacja o zwiększeniu poziomu dofinansowania dla projektów zgłoszonych przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego w ramach Działania 2.1 „Wzmocnienie regionalnego układu powiązań drogowych"

  6 lipca 2016 roku Zarząd Województwa Wielkopolskiego podjął uchwałę nr 2352/2016 w sprawie zwiększenia poziomu dofinansowania dla projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu nr 29/II/2015 zgłoszonych przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego w ramach Działania 2.1 „Wzmocnienie regionalnego układu powiązań drogowych (drogi wojewódzkie, z wyłączeniem dróg wojewódzkich w miastach na prawach powiatu)”,

  Zarząd Województwa Wielkopolskiego podjął decyzję o zwiększeniu dofinansowania projektom Samorządu Województwa Wielkopolskiego wybranym w konkursie nr 29/II/2015 do łącznej maksymalnej kwoty 18 177 701,28 zł. Wskazana kwota jest wartością maksymalną i  może ulec zmianie, a jej wysokość jest w szczególności uzależniona od dostępnej alokacji i fluktuacji kursu walut. Zobowiązania zmieniające zostaną zawarte w zależności od dostępności środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

  Informacja o wyborze do dofinansowania projektów z listy rezerwowej w ramach Działania 1.2 Schemat IV WRPO na lata 2007–2013 (konkurs nr 21/I/2014)

  20 maja 2016 roku Zarząd Województwa Wielkopolskiego podjął uchwałę w sprawie wyboru z listy rezerwowej wniosków o dofinansowanie dla Działania 1.2 „Wsparcie rozwoju MSP”, Schemat IV „Projekty inwestycyjne realizowane w ramach pomocy de minimis” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 (konkurs Nr 21/I/2014). Wybrano łącznie 6 projektów na maksymalną kwotę dofinansowania 1 801 128,52 zł.

  Wskazana kwota dofinansowania jest wartością maksymalną i uzależniona jest od dostępnej alokacji, fluktuacji kursu walut, ustaleń wizyt monitorujących bądź weryfikacji kosztów na etapie ostatecznych wersji wniosków o płatność. Umowy o dofinansowanie projektów będą zawierane zgodnie z kolejnością umieszczenia projektów na liście rezerwowej w zależności od dostępności środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

  system przedsiewziec

    

  badania

  Nasz Region

  Galeria filmowa

  Odsłon artykułów:
  14122404

  Odwiedza nas 644 gości oraz 0 użytkowników.