Informacja o zakończonym naborze wniosków dla Działania 2.2 (konkurs 27/II/2014)

29 sierpnia 2014 roku zakończył się nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013, Priorytet II „Infrastruktura komunikacyjna”, Działanie 2.2 „Poprawa dostępności do regionalnego i ponadregionalnego układu drogowego (drogi wojewódzkie w miastach na prawach powiatu, powiatowe i gminne)” Schemat I „Drogi w granicach administracyjnych miast powyżej 50 tys. mieszkańców” oraz Schemat II „Drogi w granicach administracyjnych miast poniżej 50 tys. mieszkańców oraz na obszarach wiejskich” (konkurs 27/II/2014)

W wyniku przeprowadzonego naboru w Schemacie I dla którego przewidziano alokację dla konkursu na poziomie 400 000 €, przyjęto 3 wnioski o łącznej wartości całkowitej projektów 26 051 319,18 zł z czego łączna wnioskowana kwota o dofinansowanie  wynosi 14 393 289,10 zł.

W Schemacie II dla którego przewidziano alokację dla konkursu na poziomie 400 000 €, przyjęto14 wniosków o łącznej wartości całkowitej projektów 33 477 851,53 zł z czego łączna wnioskowana kwota o dofinansowanie  wynosi 20 622 379,94 zł.

Data publikacji: 01.09.2014 r.
Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego
Departament Wdrażania Programu Regionalnego
Wydział Oceny Formalnej Projektów Infrastrukturalnych