Informacja o zakończeniu oceny formalnej wniosków o dofinansowanie w ramach Działania 1.2 Schemat IV (konkurs 21/I/2014) Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013

W związku z zakończeniem 18 lipca 2014 roku oceny formalnej wniosków o dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 - Działanie 1.2 „Wsparcie rozwoju MSP” Schemat IV „Projekty inwestycyjne realizowane w ramach pomocy de minimis” informujemy, że spośród 279 złożonych wniosków: 145 zostało ocenionych pozytywnie i skierowanych do dalszej oceny, 133 wnioski zostały ocenione negatywnie i odrzucone,1 wniosek został wycofany przez Wnioskodawcę z dalszej oceny.

Data publikacji: 24.07.2014 r.
Departament Wdrażania Programu Regionalnego
Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego