3

  Menu podstawowe

  Inicjatywy


  Konkursy

  Zobacz również


    baner1014


  Filmy promujące WRPO

  Zakończenie naboru wniosków o dofinansowanie projektów dla Działania 1.1. „Rozwój mikroprzedsiębiorstw” (konkurs nr 23-I-2014)

  W dniu 07 lipca 2014 roku zakończył się nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013, w Priorytecie I Konkurencyjność przedsiębiorstw, Działanie 1.1 „Rozwój mikroprzedsiębiorstw ” – schemat I.

  W wyniku przeprowadzonego naboru dla konkursu nr 23/I/2014 w ramach Działania 1.1 „Rozwój mikroprzedsiębiorstw”, dla którego przewidziano alokację w konkursie na poziomie około 1 000 000,00 EUR, przyjęto: 284  wnioski (w tym 2 wnioski po terminie, które nie podlegają ocenie) o łącznej wartości całkowitej projektów 129 722 341,25 PLN, z czego łączna wnioskowana kwota o dofinansowanie wynosi 44 810 554,90 PLN.

  Data publikacji: 10.07.2014 r.
  Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego
  Departament Wdrażania Programu Regionalnego
  Oddział Oceny Formalnej Projektów Gospodarczych

   

  system przedsiewziec

    

  badania

  Nasz Region

  Galeria filmowa

  Odsłon artykułów:
  15136238

  Odwiedza nas 350 gości oraz 0 użytkowników.