3

  Menu podstawowe

  Inicjatywy


  Konkursy

  Zobacz również


    baner1014


  Filmy promujące WRPO

  Nowelizacja dokumentu „Wymierzanie korekt finansowych za naruszenia prawa zamówień publicznych związane z realizacją projektów współfinansowanych ze środków funduszy UE”

  IZ WRPO zwraca uwagę, że od 1 czerwca 2014 r. obowiązuje wydana w dniu 27 maja 2014 r. przez Ministra Infrastruktury i Rozwoju, pełniącego rolę instytucji koordynującej wdrażanie funduszy Unii Europejskiej, kolejna wersja dokumentu „Wymierzanie korekt finansowych za naruszenia prawa zamówień publicznych związane z realizacją projektów współfinansowanych ze środków funduszy UE”.

  Wskaźniki korekt wynikające z tego dokumentu są stosowane przez Instytucję Zarządzającą WRPO do ustaleń poczynionych w wyniku weryfikacji dokumentacji przetargowej rozpoczętej w dniu 1 czerwca 2014 r. lub później.

  Obowiązujący obecnie na poziomie unijnym dokument w sposób istotny modyfikuje obowiązujące dotychczas wytyczne, wprowadzając m.in. szereg zmian uwzględniających dotychczasowe doświadczenia wynikające z przeprowadzonych audytów oraz orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

  W polskim dokumencie uwzględniono również zmianę podejścia Komisji Europejskiej do oceny szkodliwości nieprawidłowości stwierdzanych w ramach zamówień nie objętych lub objętych jedynie częściowo przepisami dyrektyw w sprawie zamówień publicznych i zrównania przypisanych im stawek procentowych ze stawkami właściwymi do tej pory dla zamówień w całości podlegających dyrektywom unijnym.

  Data publikacji: 07.07.2014 r.
  Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego
  Departament Polityki Regionalnej
  Oddział Kontroli

  system przedsiewziec

    

  badania

  Nasz Region

  Galeria filmowa

  Odsłon artykułów:
  15168931

  Odwiedza nas 217 gości oraz 0 użytkowników.