Informacja o przedłużeniu oceny formalnej wniosków o dofinansowanie złożonych w ramach Działania 1.2 Schemat IV (konkurs nr 21/I/2014)

Uprzejmie informujemy o przedłużeniu terminu oceny formalnej wniosków o dofinansowanie złożonych w ramach Działania 1.2 Wsparcie rozwoju MŚP Schemat IV Projekty inwestycyjne realizowane w ramach pomocy de minimis Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. Powodem przedłużenia oceny są liczne poprawki oraz uzupełnienia dokumentacji projektowej przedstawione na etapie korekty co łączy się z koniecznością przeprowadzenia ponownej wnikliwej analizy obszernej dokumentacji wniosków o dofinansowanie.

W związku z powyższym termin oceny formalnej zostaje wydłużony do 18 lipca 2014 r.

O wynikach oceny formalnej Wnioskodawcy zostaną pisemnie powiadomieni przez Departament Wdrażania Programu Regionalnego.

Data publikacji: 03.07.2014 r.
Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego
Departament Wdrażania Programu Regionalnego
Wydział Oceny Formalnej