Konsultacje dla potencjalnych Wnioskodawców Działania 1.1 Rozwój mikroprzedsiębiorstw

W związku z naborem wniosków o dofinansowanie projektów, konkurs 23/I/2014 ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego dla Działania 1.1 Rozwój mikroprzedsiębiorstw Instytucja Zarządzająca Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2007-2013 uruchamia konsultacje dla potencjalnych Wnioskodawców.

Konsultacje będą miały charakter indywidualnych spotkań z przedsiębiorcami planującymi aplikować o środki w ramach konkursu 23/I/2014 i odbywać się będą od 01 do 04 lipca w godzinach od 10.00 do 12.00.

Chętni proszeni są o zgłaszanie się w wyznaczonych terminach w sekretariacie Departamentu Wdrażania Programu Regionalnego w Poznaniu przy ul. Szyperskiej 14 (I piętro).

Przypominamy, że informacje na temat zasad obowiązujących w ramach konkursu można uzyskać także w Głównym Punkcie Informacyjnym Funduszy Europejskich w Poznaniu, od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 15.30.

Główny Punkt Informacyjny mieści się w Poznaniu przy ul. Szyperskiej 14.        

Data publikacji: 30.06.2014 r.
Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego
Departament Wdrażania Programu Regionalnego
Oddział Oceny Formalnej Projektów Gospodarczych