3

  Menu podstawowe

  Inicjatywy


  Konkursy
  I Konkurs_dziennikarski


  Konkurs dziennikarski_ZW


  konkurs mlodzi wiedza

  Zobacz również


   baner1014
  inicjatywa wielkopolska

  Filmy promujące WRPO

  Mapa projektow_baner_210

  AktualnosciKontaktNewsletterMapa dotacji

  Konferencja inaugurująca funkcjonowanie Wielkopolskiego Regionalnego Obserwatorium Terytorialnego

  w1 We wtorek (27 maja) odbyła się konferencja inaugurująca funkcjonowanie Wielkopolskiego Regionalnego Obserwatorium Terytorialnego zatytułowana „Rola monitorowania polityk publicznych w zarządzaniu rozwojem województwa”.

  Celem konferencji było przybliżenie miejsca i roli monitorowania polityk publicznych w systemie planowania regionalnego w Wielkopolsce, w tym w szczególności w oparciu o Wielkopolskie Regionalne Obserwatorium Terytorialne (WROT) – jednostkę odpowiedzialną za sprawne funkcjonowanie systemu monitorowania, która została utworzona pod koniec ubiegłego roku w strukturze Departamentu Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego.

  Założeniem funkcjonowania WROT jest stworzenie wysokiej jakości systemu obserwacji zmian w kontekście prowadzonych polityk publicznych. Jest to punkt wyjścia dla inicjacji działań związanych z planowaniem strategicznym oraz w2 zarządzaniem finansowym, w tym w szczególności w perspektywie przygotowywania i późniejszego wdrożenia Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (WRPO 2014+). Docelowo Obserwatorium wzmocni potencjał analityczny regionu, zapewniając kompleksowe źródło wiedzy. Przyczyni się to do lepszego dopasowania podejmowanych działań w ramach prowadzonej polityki regionalnej oraz zwiększenia przejrzystości i efektywności wydatkowania środków publicznych.

  Istotnym elementem tworzonego systemu jest nawiązanie ścisłej współpracy analitycznej z różnego typu jednostkami monitorującymi wybrane polityki publiczne, instytucjami pozyskującymi i gromadzącymi niezbędne informacje z zakresu sytuacji społeczno-gospodarczej województwa, w tym z przedstawicielami środowisk naukowych oraz jednostkami samorządu terytorialnego lokalnych szczebli, a także regionalnymi obserwatoriami terytorialnymi pozostałych województw oraz Krajowym Obserwatorium Terytorialnym. Właśnie głównie nawiązaniu tej współpracy służyła wtorkowa konferencja. Kontynuacją podjętej podczas spotkania dyskusji będą dwudniowe warsztaty zorganizowane w czerwcu i lipcu. Do udziału w nich zaproszone zostaną osoby odpowiedzialne w poszczególnych departamentach i biurach UMWW oraz wojewódzkich samorządowych jednostkach organizacyjnych za kwestie analityczne, a także osoby odpowiedzialne w powiatach i miastach na prawach powiatu Wielkopolski za monitorowanie rozwoju.

  w3 W spotkaniu, zorganizowanym przez UMWW, udział wzięli m.in. przedstawiciele Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju (Krajowego Obserwatorium Terytorialnego oraz departamentu odpowiedzialnego za programy ponadregionalne), regionalnych obserwatoriów terytorialnych województw sąsiadujących z Wielkopolską, departamentów i biur UMWW oraz jednostek podległych, a także jednostek samorządu terytorialnego szczebla powiatowego i gminnego oraz przedstawiciele świata nauki i biznesu.

  Organizacja konferencji i planowanych warsztatów odbywa się w ramach realizacji projektu pn. „Wsparcie funkcjonowania Wielkopolskiego Regionalnego Obserwatorium Terytorialnego” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 5.2 „Wzmocnienie potencjału administracji rządowej” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

  Data publikacji: 28.05.2014 r.
  Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego
  Departament Polityki Regionalnej
  Wielkopolskie Regionalne Obserwatorium Terytorialne

  system przedsiewziec

    

  badania

  Nasz Region

  Galeria filmowa

  galeria filmowa

  Odsłon artykułów:
  15450458

  Odwiedza nas 141 gości oraz 0 użytkowników.