3

  Menu podstawowe

  Inicjatywy


  Konkursy

  Zobacz również


    baner1014


  Filmy promujące WRPO

  Konferencja inaugurująca funkcjonowanie Wielkopolskiego Regionalnego Obserwatorium Terytorialnego

  w1 We wtorek (27 maja) odbyła się konferencja inaugurująca funkcjonowanie Wielkopolskiego Regionalnego Obserwatorium Terytorialnego zatytułowana „Rola monitorowania polityk publicznych w zarządzaniu rozwojem województwa”.

  Celem konferencji było przybliżenie miejsca i roli monitorowania polityk publicznych w systemie planowania regionalnego w Wielkopolsce, w tym w szczególności w oparciu o Wielkopolskie Regionalne Obserwatorium Terytorialne (WROT) – jednostkę odpowiedzialną za sprawne funkcjonowanie systemu monitorowania, która została utworzona pod koniec ubiegłego roku w strukturze Departamentu Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego.

  Założeniem funkcjonowania WROT jest stworzenie wysokiej jakości systemu obserwacji zmian w kontekście prowadzonych polityk publicznych. Jest to punkt wyjścia dla inicjacji działań związanych z planowaniem strategicznym oraz w2 zarządzaniem finansowym, w tym w szczególności w perspektywie przygotowywania i późniejszego wdrożenia Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (WRPO 2014+). Docelowo Obserwatorium wzmocni potencjał analityczny regionu, zapewniając kompleksowe źródło wiedzy. Przyczyni się to do lepszego dopasowania podejmowanych działań w ramach prowadzonej polityki regionalnej oraz zwiększenia przejrzystości i efektywności wydatkowania środków publicznych.

  Istotnym elementem tworzonego systemu jest nawiązanie ścisłej współpracy analitycznej z różnego typu jednostkami monitorującymi wybrane polityki publiczne, instytucjami pozyskującymi i gromadzącymi niezbędne informacje z zakresu sytuacji społeczno-gospodarczej województwa, w tym z przedstawicielami środowisk naukowych oraz jednostkami samorządu terytorialnego lokalnych szczebli, a także regionalnymi obserwatoriami terytorialnymi pozostałych województw oraz Krajowym Obserwatorium Terytorialnym. Właśnie głównie nawiązaniu tej współpracy służyła wtorkowa konferencja. Kontynuacją podjętej podczas spotkania dyskusji będą dwudniowe warsztaty zorganizowane w czerwcu i lipcu. Do udziału w nich zaproszone zostaną osoby odpowiedzialne w poszczególnych departamentach i biurach UMWW oraz wojewódzkich samorządowych jednostkach organizacyjnych za kwestie analityczne, a także osoby odpowiedzialne w powiatach i miastach na prawach powiatu Wielkopolski za monitorowanie rozwoju.

  w3 W spotkaniu, zorganizowanym przez UMWW, udział wzięli m.in. przedstawiciele Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju (Krajowego Obserwatorium Terytorialnego oraz departamentu odpowiedzialnego za programy ponadregionalne), regionalnych obserwatoriów terytorialnych województw sąsiadujących z Wielkopolską, departamentów i biur UMWW oraz jednostek podległych, a także jednostek samorządu terytorialnego szczebla powiatowego i gminnego oraz przedstawiciele świata nauki i biznesu.

  Organizacja konferencji i planowanych warsztatów odbywa się w ramach realizacji projektu pn. „Wsparcie funkcjonowania Wielkopolskiego Regionalnego Obserwatorium Terytorialnego” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 5.2 „Wzmocnienie potencjału administracji rządowej” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

  Data publikacji: 28.05.2014 r.
  Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego
  Departament Polityki Regionalnej
  Wielkopolskie Regionalne Obserwatorium Terytorialne

  Banerek Wielkopolska OK 209

  system przedsiewziec

    

  badania

  Nasz Region

  nasz region

  Galeria filmowa

  Odsłon artykułów:
  15114474

  Odwiedza nas 224 gości oraz 0 użytkowników.