3

  Menu podstawowe

  Inicjatywy


  Konkursy

  Zobacz również


    baner1014


  Filmy promujące WRPO

  Projekt budowy elektrowni wodnej zwycięzcą w konkursie Gwiazdy Wielkopolskie

  1 W piątek 9 maja 2014 roku kapituła konkursu Gwiazdy Wielkopolskie wybrała laureatów oraz zwycięzcę konkursu, którego celem jest zaprezentowanie w ramach dobrych praktyk projektów, które zostały zrealizowane lub ukończone dzięki środkom unijnym w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013, w okresie od stycznia 2012 r. do sierpnia 2013 r.

  Zaproszenia do udziału skierowano do beneficjentów WRPO, których projekty spełniały łącznie następujące warunki: 2

  •     projekt został zrealizowany lub ukończony pod względem rzeczowym i finansowym w okresie od stycznia 2012 r. do sierpnia 2013 r.,
  •     finansowa i rzeczowa realizacja projektu została zweryfikowana przez przedstawicieli UMWW, a wynik weryfikacji nie budził zastrzeżeń, co do prawidłowości realizacji inwestycji,
  •     realizacja projektu przyczyniła się do poprawy warunków życia społeczności lokalnych w tym np. poprawy atrakcyjności terenu, bezpieczeństwa, ochrony środowiska, lepszej komunikacji, powiększenia oferty lub wzrostu jakości świadczonych usług.

  W konkursie przyznano jedną nagrodę główną oraz nagrody dodatkowe dla najlepszych projektów w kategoriach: 10

  • Nowoczesna infrastruktura,
  • Przyjazne środowisko,
  • Profesjonalna ochrona zdrowia i opieka społeczna,
  • Atrakcja turystyczna i kulturalna.

  3 Nagrodę główną przyznano spółce Warter za realizację projektu „Budowa elektrowni wodnej Tarnowski Młyn na rzece Gwda”. Projekt został również najwyżej oceniony w kategorii „Przyjazne środowisko”. Inwestycję zlokalizowano w Fabryce Tektury w Tarnowskim Młynie w gminie Tarnówka (powiat złotowski), a jej przedmiotem było wybudowanie Małej Elektrowni Wodnej na stopniu Tarnowski Młyn o mocy 0,5 MW. W ramach inwestycji zakupiony został nowy turbozespół oraz wykonano niezbędne prace budowlane.

  W kategorii „Nowoczesna infrastruktura” przyznano nagrodę dla Powiatu Pilskiego za projekt „Przebudowa dróg 4 powiatowych nr 1160P, 1177P, 1180P, 1191P na odcinku Ujście – Ruda, stanowiących ciąg obwodnicy południowej powiatu pilskiego”.

  Projekt zakładał kompleksową przebudowę ciągu dróg powiatowych od miejscowości Ujście do miejscowości Ruda. Dzięki inwestycji zdecydowanie poprawiło się skomunikowanie pięciu gmin w powiecie: Wyrzyska, Białośliwia, Miasteczka Krajeńskiego, Kaczor i Ujścia przyczyniając się do polepszenia warunków życia blisko 40 tys. mieszkańców powiatu.

  5 Laureatem kategorii „Profesjonalna ochrona zdrowia i opieka społeczna” został projekt „Przebudowa wraz z rozbudową SP ZOZ w Gostyniu” zrealizowany przez Powiat Gostyński. Inwestycja obejmowała remont oraz doposażenie Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Gostyniu. Rozbudowano i zmodernizowano sale operacyjne i zabiegowe wraz z pracownią mammograficzną, dzięki czemu pomieszczenia szpitala zostały dostosowane do potrzeb pacjentów.

  W kategorii „Atrakcja turystyczna i kulturalna” Kapituła Konkursu przyznała nagrodę za projekt Stowarzyszenia Wielkopolan 6 Bona Fide „Festiwal Polish Guitar Academy”. Polegał on na  organizacji recitali, koncertów kameralnych, happeningów, warsztatów, koncertów dla rodzin z dziećmi, koncertów plenerowych. Festiwal był realizowany jednocześnie w kilkunastu miastach w Wielkopolsce. Koncerty festiwalowe odbywały się w historycznych miejscach, takich jak zamki w Kórniku czy Gołuchowie, pałac w Śmiełowie, w zabytkowych kościołach i plenerach. Jednym z wydarzeń zrealizowanych w ramach festiwalu był happening gitarowy przed poznańskim Ratuszem, podczas którego wspólnie zagrało 250 gitarzystów.

  Ponadto, w związku z jednakową liczbą głosów oddanych na po dwa projekty w kategoriach Nowoczesna infrastruktura i Atrakcja turystyczna i kulturalna, skutkujących przeprowadzeniem ponownego głosowania wśród najwyżej punktowanych inwestycji, członkowie Kapituły postanowili przyznać dodatkowe wyróżnienie dla Powiatu Ostrzeszowskiego za projekt 7 „Przebudowa ciągu drogowego: nr 5577P Międzybórz – Szklarka Myślniewska, nr 5578P Kuźnica Myślniewska - Kobyla Góra i nr 5581P Kobyla Góra – Słupia” (kategoria Nowoczesna infrastruktura) oraz dla Powiatu poznańskiego za projekt „Stworzenie otwartej strefy rekreacji dziecięcej na potrzeby uczniów OSW dla Dzieci Niewidomych w Owińskach oraz mieszkańców Powiatu Poznańskiego” (kategoria Atrakcja turystyczna i kulturalna).

  Kapituła postanowiła przyznać również dodatkowe wyróżnienia samorządom najbardziej 8 aktywnym w podregionach Wielkopolski, pod względem liczby projektów zrealizowanych w ramach WRPO 2007-2013. Głównym kryterium oceny stanowiła liczba umów podpisanych 9 przez samorządy w ramach WRPO 2007-2013, w podziale na podregiony. Dodatkowe kryterium stanowiła łączna wartość pozyskanego dofinansowania.

  Na podstawie tych kryteriów postanowiono wyróżnić: Miasto Kalisz, Gminę Miejską Turek, Powiat Kościański, Gminę Piła, Gminę Swarzędz i Miasto Poznań. Dodatkowo przyznano wyróżnienie miastu Leszno, czwartym w Wielkopolsce pod względem liczby inwestycji zrealizowanych w ramach WRPO 2007-2013, drugim w podregionie leszczyńskim, przy czym łączna wartość pozyskanego przez Leszno dofinansowania przewyższa inwestycje Powiatu Kościańskiego.

  Data publikacji: 12.05.2014 r.
  Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego
  Departament Polityki Regionalnej
  Oddział Informacji, Promocji i Szkoleń

  system przedsiewziec

    

  badania

  Nasz Region

  Galeria filmowa

  Odsłon artykułów:
  15136022

  Odwiedza nas 217 gości oraz 0 użytkowników.