3

  Menu podstawowe

  Inicjatywy


  Konkursy

  Zobacz również


    baner1014


  Filmy promujące WRPO

  Trwa nabór wniosków w ramach Konkursów ogłoszonych przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego na rzecz udrożnienia współpracy biznesu i nauki.

  Świadczenia przekazywane w ramach Konkursów przeznaczone są na realizację prac badawczo-rozwojowych dążących do opracowania koncepcji wdrożenia: innowacji produktowej, procesowej, marketingowej lub organizacyjnej, które skierowane są do pojedynczych przedsiębiorców  30.000 PLN na projekt, jak i grup działających wspólnie, w ramach inicjatyw klastrowych – 60.000 PLN na projekt.

  Realizowane w ramach Konkursów projekty badawcze podniosą badawcze podniosą możliwości rozwoju, dyfuzji wiedzy i technologii, umacniając jednocześnie współpracę pomiędzy sektorem nauki i gospodarki.

  Konkursy „Vouchery dla przedsiębiorstw” i „Vouchery dla inicjatyw klastrowych” realizowane są w ramach Projektu „Wsparcie współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw w Wielkopolsce” Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.2 – Transfer Wiedzy, Poddziałanie 8.2.1. – Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw.
  Więcej na temat Konkursów na stronie: http://www.iw.org.pl/pl/vouchery

  Data publikacji: 28.02.2014 r.
  Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego
  Departament Gospodarki

  system przedsiewziec

    

  badania

  Nasz Region

  Galeria filmowa

  Odsłon artykułów:
  15136238

  Odwiedza nas 346 gości oraz 0 użytkowników.