3

  Menu podstawowe

  Inicjatywy


  Konkursy

  Zobacz również


    baner1014


  Filmy promujące WRPO

  Spotkanie Grupy Sterującej Ewaluacją WRPO

   

  W dniu 4 grudnia 2013 roku odbyło się spotkanie Grupy Sterującej Ewaluacją Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013, na którym uczestnicy zapoznani zostali z wynikami badania ewaluacyjnego „Włączenie społeczne jako przesłanka dla polityki samorządu województwa wielkopolskiego w realizacji celów Strategii „Europa 2020” w perspektywie finansowej UE 2014 – 2020”.

  Ponadto, przedstawiono stan prac w zakresie badania ewaluacyjnego ex-ante i strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu WRPO 2014+. Ostatni punkt spotkania stanowiła prezentacja projektów badawczych planowanych do realizacji w 2014 roku.

  Data publikacji: 10.12.2013 r.
  Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego
  Departament Polityki Regionalnej
  Oddział Ewaluacji i Oceny

   

  system przedsiewziec

    

  badania

  Nasz Region

  Galeria filmowa

  Odsłon artykułów:
  15640343

  Odwiedza nas 163 gości oraz 0 użytkowników.