3

  Menu podstawowe

  Inicjatywy


  Konkursy
  I Konkurs_dziennikarski


  Konkurs dziennikarski_ZW


  konkurs mlodzi wiedza

  Zobacz również


   baner1014
  inicjatywa wielkopolska

  Filmy promujące WRPO

  Mapa projektow_baner_210

  AktualnosciKontaktNewsletterMapa dotacji

  Przyjęcie zmienionego Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 (wersja 8.1)

  W związku z przeprowadzoną w 2011 roku procedurą przeglądu i renegocjacji Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 Komisja Europejska dnia 21 grudnia 2011r. podjęła decyzję K(2011)9787 zmieniającą decyzję K(2007)4205 w sprawie przyjęcia programu operacyjnego w ramach pomocy wspólnotowej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego objętego celem Konwergencji dla regionu Wielkopolskie w Polsce CCI 2007PL161PO017.

  W wyniku przeglądu Programu, przeprowadzonego na podstawie z art. 33 ust. 1 rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006r. ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności i uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1260/1999 oraz wskutek włączenia do Programu dodatkowych środków  z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, dokonano zmian, obejmujących m.in.:

  • modyfikację odpowiednich zapisów związanych z alokacją dodatkowych środków w łącznej wysokości 59 780 888 euro, pochodzących z:

            - Krajowej Rezerwy Wykonania (kwota 48 248 915 euro),

            - tzw. dostosowania technicznego (kwota 11 531 973 euro),

  • modyfikację tablic finansowych, z uwzględnieniem dodatkowych środków,
  • modyfikację wskaźników realizacji Programu w zakresie ich adekwatności, specyfiki, mierzalności, wartości docelowych, z uwzględnieniem alokacji dodatkowych środków,
  • tzw. zmiany techniczne (związane przede wszystkim ze zmianą ustawy o finansach publicznych, obowiązującą od 1 stycznia 2010 r.),
  • korektę elementów systemu wdrażania Programu,
  • korektę błędów redakcyjnych.

  W trakcie trwania przeglądu Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013 poddano procedurze strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, w ramach której opracowana została Prognoza oddziaływania na środowisko projektu zmian Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. Projekt Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 ze zmianami wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko został pozytywnie zaopiniowany przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu i Wielkopolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego.

  Zmieniony Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013 stosuje się od dnia otrzymania notyfikacji decyzji K(2011)9787 przez państwo członkowskie zgodnie z art. 297 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej.

  Załączniki:

  • Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013 (wersja 8.1)
  • Zestawienie zmian w stosunku do wersji 7.1 WRPO
  • Prognoza oddziaływania na środowisko projektu zmian Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013
  • Podsumowanie kwestii środowiskowych w zmienionym Wielkopolskim Regionalnym Programie Operacyjnym na lata 2007-2013

  Data publikacji: 11.01.2012 r.
  Oddział Analiz Regionalnych
  Departament Polityki Regionalnej
  Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego

  system przedsiewziec

    

  badania

  Nasz Region

  Licznik dotacji

  Liczba projektów: 2424


  Łączna wartość projektów: 

  10 096 627 396,14 zł


  Wartość dofinansowania UE:

  5 544 220 108,81 zł


  Pozostało do wydania:
  46 335 731,14 PLN– Limit środków do zakontraktowania.
  Dane na dzień 07.10.2015 r.
  Przeliczono po kursie obowiązującym w październiku 2015 r. tj. 4,2356 PLN/EUR.

  Sonda

  Jakie jest główne źrodło informacji o Funduszach Europejskich?

  Media (prasa, radio, TV) - 22.2%
  Szkolenia - 19.3%
  Punkty informacyjne - 29.6%
  Publikacje, ulotki, itp. - 6.7%
  Inne - 22.2%

  Kalendarz wydarzeń

  grudzień 2019
  N P W Ś C Pt S
  1 2 3 4 5 6 7
  8 9 10 11 12 13 14
  15 16 17 18 19 20 21
  22 23 24 25 26 27 28
  29 30 31 1 2 3 4

  Newsletter

  Galeria filmowa

  galeria filmowa

  Odsłon artykułów:
  15166684

  Odwiedza nas 218 gości oraz 0 użytkowników.